« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Rozvaha SOŠP 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozvaha SOŠP 2018.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Svazek obcí šumavského Podlesí se sídlem v Česticích; IČO 70659192; 1,387 19 Čestice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.1.2019 v 09:35
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 2 124 537,00 2 518 165,374 642 702,37 1 235 592,72
<br> A.Stálá aktiva 2 124 537,00 1 771 387,003 895 924,00 443 167,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 326 481,00 120 146,00446 627,00 143 230,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 1 232,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 627,009 627,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 316 854,00 120 146,00437 000,00 141 998,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 798 056,00 1 651 241,003 449 297,00 299 937,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 2 864,00 1 372 336,001 375 200,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 622 175,00 278 905,00901 080,00 299 937,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 173 017,001 173 017,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlo...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz