« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - ZU-Majetek 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZU-Majetek 2018.pdf
Název majetkového účtu
<br> Městys Čestice KEO-W 1.11.290 / Ucmaj
<br> dne:
<br> strana:
<br> 27.6.2019
<br> 1 / 1
Závěrečný účet za rok 2018
<br> Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
<br> (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12 <.>
<br> Majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 290 084,13 0,00 290 084,13Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 903 749,00 64 832,00 968 581,00Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> 124 584 328,33 6 233 768,77 130 818 097,10Stavby
<br> 11 263 016,24 0,00 11 263 016,24Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
<br> 3 289 563,14 95 375,18 3 384 938,32Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
<br> 7 409 259,53 152 174,71 7 561 434,24Pozemky
<br> 771 221,99 12 500,00 783 721,99Kulturní předměty
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
<br> 4 025 578,25 -260 307,25 3 765 271,00Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Zásoby vlastní výroby
<br> 86 271,00 71 229,00 157 500,00Výrobky
<br> Zboží a ostatní zásoby
<br> 27 743,15 5 135,76 32 878,91Zboží na skladě
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> -290 084,13 0,00 -290 084,13Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
<br> -143 108,00 -45 192,00 -188 300,00Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
<br> Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
<br> -40 128 514,65 -3 684 939,65 -43 813 454,30Oprávky ke stavbám
<br> -4 856 104,90 -685 007,00 -5 541 111,90Opráv.k XXX.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
<br> -3 289 563,14 -95 375,18 -3 384 938,32Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku

Načteno

edesky.cz/d/3131127


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz