« Najít podobné dokumenty

Město Náchod - Stezky, pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš - Trasa C

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Náchod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením     (11707_955109236.doc / 0,13 MB)
MCHOD
<br>
<br>
<br> Městský úřad Náchod
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020,547 01 Náchod
<br>
MUNAX00LYWEZ (PID)
<br> Sp.zn.:
<br> KS 11661/2016/DSH/IHR
Čj.(Če.):
MUNAC 58288/2019/DSH/IHR
Vyřizuje:
XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel./mobil:
XXX XXX XXX/XXX XXX XXX
E-mail:
<br> podatelna@mestonachod.cz
Datum:
10.07.2019
Stavebník:
<br> Město Česká Skalice,IČO: 002 72 591,sídlo: třída T.G.Masaryka 80,552 03 Česká Skalice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
<br> zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
<br> Městský úřad Náchod,Odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 26.06.2019 žádost Města Česká Skalice,sídlem Třída T.G.Masaryka 80,Česká Skalice o povolení změny stavby před dokončením „Stezky,pěšiny a chodníky do Ratibořic a na Rozkoš – Trasa C“ v katastrálním území Česká Skalice obsahující stavební objekty
SO 101 – Stezka pro pěší a cyklisty
<br> SO 201 - Lávka
Místo stavby a pozemky dotčené záměrem v katastrálním území Česká Skalice:
<br> číslo pozemku
druh pozemku
vlastník
<br> 1914/5
ostatní plocha/silnice
Ředitelství silnic a dálnic ČR,p.o <.>
<br> 1735/3
vodní plocha
Povodí Labe,s.p <.>
<br> 1700/13
ostatní plocha/dráha
Správa železniční dopravní cesty,s.o <.>
<br> 1800/2
vodní plocha
Povodí Labe,s.p <.>
<br>
Na stavbu vydal Městský úřad Náchod,Odbor dopravy a silničního hospodářství stavební povolení pod č.j.MUNAC 69340/2016/DSH/IHR dne 04.01.2017,které nabylo právní moci dne 01.02.2017 <.>
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením <.>
<br> Popis změny stavby:
Stavebník požaduje povolení prodloužení termínu k dokončení stavby od 23.12.2021 <.>
<br> Stavební práce byly zahájeny,byla provedena příprava území a kácení dřevin <.>
Městský úřad Náchod,Odbor dopravy a silničního hospodářství,jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení dle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,kterými se stavební zákon mění a ...

Načteno

edesky.cz/d/3130343

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Náchod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz