« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Oznámení o zamýšleném převodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu
ČESKÁ REPUBLIKA _ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11211 130 00 Praha 3 - Žižkov,1Č:01312774,DlČzCZ01312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,náměstí W.Churchilla 1800/2.13000 Praha
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.& 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuje
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebojejich ideálních části,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Evrdenie Parcelní Druh pozemku P0,dl] parcel crslo statu Dolní Bousov Horni Bousov 2 584/10 ostatní plochy 6/24
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze„ katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX
<br> X.SPÚvyzývá
<br> k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby,a to nejpozději do 9.10.2019
<br>,Případné námitkyje nutné učinit písemným podáním na KPU pro Středočeský kraj a hl.m.Praha,náměstí W.Churchilla 1800/2,13000 Praha
<br> Lhůtaje zachována,je-li posledniho dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese K Ú,nebo je Ii podání odevzdáno k poštovní přepravě.'
<br> íí itiýwl ' m BČiSki-Íi 15 l
<br> vedouci pobočky SPÚ XXXXX XXXXXXXX
<br> datzun vyvěšení: X.X.XX | 9
<br> datum sein-tuti oznámení
<br> 9.10.2019
<br> příjme-nijéno,titul,razítko & podpis
<br> přijmení,jméno,titul,razítko a podpis pracovník obce/města
<br> pracovník obce/města
<br> *) t- Katastr nemovitostí - stavební 6 -Přídé|ový pián nebo jiný podklad * stavební 2 - Katastr nemovitostí _ pozemkové ? *Přídělový plán nebo jiný podklad - pozemkové 3 -Evidence nemovitostí - pozemkové 8 Parcela ?.jiného katastrálního území - stavební 4 -Pozemkový katastr- stavebni 9 Parcela z jiného katastrátního území - pozemkové
<br> 5 —Pozemkový katastr — pozemkové Strana 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/113,PSČ 130 00,IČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s usta...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz