« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Rozpočet svazku 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2019
IČ: 663 65 457 Rozpočet na rok 2019 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství PŘÍJMY Paragraf [Položka-1 Název Rozpočet 2019 Poznámky
<br> v.<.>
<br> Praoté transfery v Kč 4121 Neinvestiční dotace od obcí 686 980
<br> 3721 2329 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 31 010 zpětný odběr 6310 2141 Obecne v„příjmy a výdaje z Finančních operací 1 200 příjmy : úroků
<br> llč'éň L'É ?ÍŠÉŠŠÍÍ <.>
<br> VYDAJ E
<br> Paragraf
<br> Položka Název Rozpočet 2019 Poznámky v Kč
<br> 3721 5021 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 34 000 odměny
<br> 3721 5139 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2 000 nákup materiálu 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1 200 000 služby: svoz NO,VŘ,audit,<.>.<.> 5213 5903 Krizová opatření 5 000 rezerva na krizová opatření 6310 5163 Obecně příjmv a výdaje z finančních operací 1 500 bankovní poplatky
<br> Rozdíl mezi příjmy' a výdaji ve výši Kč 523 310,— bude hrazen z rezervy minulých let <.>
<br> Návrh rozpočtu v písemné podobě zveřejněn dne: 12.04.2019 Návrh rozpočtu v písemné podobě sejmut dne 26.06.2019 Návrh rozpočtu v elektronické podobě zveřejněn dne: 12.04.2019 Návrh rozpočtu v el.podobě sejmut dne: 26.06.2019
<br> Rozpočet schválen na Shromáždění zástupců svazku dne 25.06.2019 SVAZEK OBCÍ
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXX.<.> _.<.>.<.>.c,:.<.> "/.7 Ing.XXX XXXXXXXX „.<.>./.\ OKRESUÉPLZEŘJIHPRO [,„ a i a - „ nj oopnoov HOSPODARSTV spravce rozpoctu 03 W" WC— Pmdmda VR ' ičn- 56385457
<br> Rozpočet v písemné podobě zveřejněn dne: 26.06.2019 Rozpočet v písemné podobě sejmut dne: Rozpočet v elektronické podobě zveřejněn dne: 26.06.2019 Rozpočet v el.podobě sejmut dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/3126898


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz