« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 schválený 25.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 schválený 25.6.2019
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2020 - 2022
<br> Střednědobý výhled rozpočtu v tis.Kč
<br> č.ř <.>
<br> Skutečnost roku 2017
<br> Skutečnost roku 2018
<br> Návrh roku 2019
<br> Výhled roku 2020
<br> Výhled roku 2021
<br> P1
<br> Třída 1
<br> Daňové příjmy - ř.4010
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> P2
<br> Třída 2
<br> Nedaňově příjmy - ř.4020
<br> 13
<br> 31
<br> 31
<br> 0
<br> 0
<br> P3
<br> Třída 3
<br> Kapitálově příjmy - ř.4030
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> P4
<br> Třída 4
<br> Přijaté dotace - ř.4040
<br> 674
<br> 681
<br> 680
<br> 820
<br> 820
<br> Pc
<br> P1+P2+P3+P4
<br> Příjmy celkem (po konsolidací)
<br> 687
<br> 7-12
<br> 711
<br> 820
<br> 820
<br> P5
<br> (-) úvěry krátkodobě (do 1 roku) ř,8113
<br> PG
<br> [-) úvěry dlouhodobé ř,8123
<br> P8
<br> (-) příjem 2 vydání krátkodobých dluhopisů ř.8111
<br> PQ
<br> (-) příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů ř,8121
<br> P10
<br> (-) ostatní.aktivni likvidita
<br> Pf
<br> P5 až P10
<br> Přijaté úvěry a komunální obligace,aktivní likvidita
<br> 000000
<br> 000000
<br> 000000
<br> QDGDCD
<br> __
<br> P
<br> Pc+Pf
<br> KONSOLIDOVANE PRIJMY CELKEM
<br> 687
<br> 711
<br> 820
<br> 820
<br> V1
<br> Třída 5
<br> Běžně (neinvestiční) výdaje - ř.4210
<br> 1085
<br> 1165
<br> 1200
<br> 1200
<br> V2
<br> Třída 6
<br> Kapitálově (investiční) výdaje - ř,4220
<br> V0
<br> V1 +V2
<br> Výdaje celkem (po konsolidaci)
<br> 1085
<br> 1165
<br> 1200
<br> 1200
<br> V4
<br> (-) splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114
<br> V5
<br> (-) splátka jistiny dlouhodobých úvěrů — 8124
<br> V?
<br> (-) splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112
<br> V8
<br> (-) splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122
<br> V9
<br> (-) ostatní (aktivní likvidita)
<br> Vf
<br> V4 až V9
<br> Splátky jistin úvěrů,dluhopisů,likvidita
<br> OODDCD
<br> DDDDDD
<br> DDDCDDG
<br> V
<br> Vk+Vf
<br> 0000003 \“"
<br> 85 946 1 165
<br> D
<br> KONSOLIĚOVANE VYDAJE CELKEM 1
<br> Návrh...

Načteno

edesky.cz/d/3126897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz