« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 2018 DSO (1) (1)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření 2018 DSO (1) (1)
výtisk č.3
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ k 31.12.2018 Svazek obcí okresu Plzeň —jih pro odpadové
<br> hospodářství Čižická 133 332 09 Štěnovice
<br> IČ : 66365457 Ověřované období: 01.01.2018 až 31.12.2018 Auditor: Ing.XXXXX XXXXX,čislo osvědčení XXXX
<br> Luční ul.X,Plzeň,301 06 DIČ: 028012200821
<br> Rozdělovník: výtisk č.1 až 3: Svazek obci okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství výtisk č.4.: Ing.XXXXX XXXXX
<br> X.Úvod
<br> Přezkoumání hospodaření DSO bylo provedeno na základě smlouvy uzavřené mezi
<br> Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a auditorskou společností ze dne 10.06.2018 <.>
<br> 2.Předmět přezkoumání Předmětem přezkoumání býlý:
<br>.údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů,» údaje o peněžních operacích týkajících se sdružených prostředků.Ověřováno bylo:.dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,<.> soulad vedení účetnictví územního samosprávného celku dobrovolného svazku obcí se zákonem o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení <.>
<br>.soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
<br> 3.Vymezení odpovědnosti
<br> Za hospodaření.které bylo předmětem přezkoumání,a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán DSOv Úlohou auditora je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření <.>
<br> 4.Podmínky přezkoumání
<br> Při přezkoumání byly využity informace a doklady o hospodaření DSO.Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak,aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření <.>
<br> Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku,a proto tato zpráva není zprávou o ...

Načteno

edesky.cz/d/3126895

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz