« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Nařízení č. 12/2019 – rezidentní parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.12/2019 <,>
<br>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
<br> statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 18.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 18.11.2019 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.12/2019 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br>
<br> Rada města Brna se usnesla na své R8/032.schůzi konané dne 26.6.2019 vydat dle ustanovení § 23 odst <.>
<br> 1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> v návaznosti na ust.§ 11 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Článek 1
<br>
Příloha č.1 nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna <,>
<br> ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
<br> sjednanou v souladu s cenovými předpisy,se zrušuje a nahrazuje přílohou č.1 tohoto nařízení <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br>
Příloha č.2 nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna <,>
<br> ve kt...
Nařízení č. 12-2019 -novela nařízení 9-2019 -rezidentní parkování
Statutární město Brno
<br> Právní předpisy 2019
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení č.12/2019 <,>
<br>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
<br> statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 18.11.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti: 18.11.2019 Strana 2 (celkem 2)
<br> Statutární město Brno
<br>
<br> Nařízení č.12/2019 <,>
<br>
kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti
statutárního města Brna,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání
<br> silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
<br>
<br> Rada města Brna se usnesla na své R8/032.schůzi konané dne 26.6.2019 vydat dle ustanovení § 23 odst <.>
<br> 1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> v návaznosti na ust.§ 11 a ust.§ 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br>
<br> Článek 1
<br>
Příloha č.1 nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna <,>
<br> ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu
<br> sjednanou v souladu s cenovými předpisy,se zrušuje a nahrazuje přílohou č.1 tohoto nařízení <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br>
Příloha č.2 nařízení statutárního města Brna č.9/2019,kterým se vymezují oblasti statutárního města Brna <,>
<br> ve kt...

Načteno

edesky.cz/d/3126563

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz