« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U měšťanských domů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MČ-odbor-dopravy-OOP_prechodna_-_U_mestanskych_domu_-_uprava_DZ (pdf, 412 KB)
Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor dopravy
<br> nábř.Kpt.Jaroše 1000
<br> 170 00 Praha 7
<br> NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA/DATUM
<br> MČ P7 165371/2019/ODO/Zal Bc.Zalabák/220144026 03.07.2019
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Úřad městské části Praha 7,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále
<br> jen“ zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§171 a ust.§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> (správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U
<br> měšťanských domů,podané dne 03.07.2019 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
<br> v y d á v á
<br>
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a
<br> vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br>
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U měšťanských domů
<br> spočívající v instalaci svislého dopravního značení IP4b + E12a na stávající sloupek SDZ u vjezdu z ulice U Průhonu <.>
<br> Dále o instalaci svislého dopravního značená B2 + E12b na sloup veřejného osvětlení č.701912.a instalaci svislého
<br> dopravního značení B2 + E12b co nejblíže ke zdi u vjezdu z ulice Poupětova na místní komunikaci U měšťanských
<br> domů,Praha 7 v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených
<br> podmínek pro jejich realizaci:
<br>
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie ze dne 03.07.2019 č.j.: KRPA 246736-1/Čj-2019-
<br> 0000DŽ,TP 65/TP 66,TP 65,ČSN...

Načteno

edesky.cz/d/3125901

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz