« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,www.mesto-rakovnik.cz,ISDS: qb9bqrd <,>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: OZP01/32668/2019/Ku
Č.J.: MURA/32687/2019
<br> PID:
<br> MURAX00RRC73
MURAX00RRC73
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
mkucerova@murako.cz
<br> DATUM: 1.7.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/32668/2019/Ku <.>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
Č.6/2019
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí,jako příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a)
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve veřejném zájmu a to s platností
<br> OD 1.7.2019 DO ODVOLÁNÍ
<br> podle ustanovení § 109 odst.1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
<br> omezuje bez náhrady
<br> platná povolení k odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou
působností Rakovník,a to tak že zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut,zalévání hřišť <,>
trávníků,napouštění nádrží a bazénů <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí obdržel dne 25.6.2019 od Povodí Vltavy,s.p.informační
zprávu č.56 o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí
spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy,ve které je uvedeno: „Aktuální situaci v povodí Vltavy lze
z pohledu stavu povrchových vod hodnotit jako stav nastupujícího hydrologického sucha.V celé řadě profilů se
průtoky aktuálně pohybují okolo hodnot Q355d.Z delšího časového hlediska evidujeme,od roku 2014 <,>
nepříznivý vývoj hydrologické situace,a to v podobě dlouhotrvajícího deficitu srážek,jejic...

Načteno

edesky.cz/d/3125230

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz