« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,www.mesto-rakovnik.cz,ISDS: qb9bqrd <,>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: OZP01/32668/2019/Ku
Č.J.: MURA/32687/2019
<br> PID:
<br> MURAX00RRC73
MURAX00RRC73
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
mkucerova@murako.cz
<br> DATUM: 1.7.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/32668/2019/Ku <.>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY
Č.6/2019
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí,jako příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a)
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve veřejném zájmu a to s platností
<br> OD 1.7.2019 DO ODVOLÁNÍ
<br> podle ustanovení § 109 odst.1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
<br> omezuje bez náhrady
<br> platná povolení k odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou
působností Rakovník,a to tak že zakazuje odběr povrchových vod pro účely mytí aut,zalévání hřišť <,>
trávníků,napouštění nádrží a bazénů <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí obdržel dne 25.6.2019 od Povodí Vltavy,s.p.informační
zprávu č.56 o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha v povodí
spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy,ve které je uvedeno: „Aktuální situaci v povodí Vltavy lze
z pohledu stavu povrchových vod hodnotit jako stav nastupujícího hydrologického sucha.V celé řadě profilů se
průtoky aktuálně pohybují okolo hodnot Q355d.Z delšího časového hlediska evidujeme,od roku 2014 <,>
nepříznivý vývoj hydrologické situace,a to v podobě dlouhotrvajícího deficitu srážek,jejic...

Načteno

edesky.cz/d/3125230

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hořovičky
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
18. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz