« Najít podobné dokumenty

Obec Vilémov (Chomutov) - Usnesení č.6/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vilémov (Chomutov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k shlédnutí
USNESENÍ č.6 /19
<br> ZO ve Vilémově ze dne 18.6.2019
<br> Zastupitelstvo obce v obci Vilémov:
<br> l.Schvaluje program zasedání ZO 2.Schvaluje ověřovatele zápisu: p.L.Markusová,F.Šlangal 3.Schvaluje : - závěrečný účet za r.2018 - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2018 - výsledek hospodaření včetně účetní závěrky za r.2018 4.Bere na vědomí : - závěrečný účet MRR za r.2018 5.Schvaluje RO č.2,které jsou přílohou tohoto zápisu.Příjmy: 70.000,- Kč Výdaje: 181.198,- Kč Financování : 111.198,— Kč 6.Schvaluje zhotovení PD: a) Blovská podkova b) Vinařský rybník c) Vodojem v Blově (1) Výměna oken v čp.176 Vilémov e) Pohostinství Vinaře čp.29 7.Schvaluje nabídku fi ISONOE na úkony spojené s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci výstavba rodinných domů za hřištěm a to ve výši 34.400,- Kč včetně DPH 8.Schvaluje záměr na prodej části p.p.č.250/1 v kú Vilémov u Kadaně 9.Schvaluje zakoupení keramické pece a její dofinancování 10.Schvaluje žádost o dotaci „ Podpora komunitního života na venkově 2019 — UK“ včetně spolufinancování
<br> Vilémov dne 18.6.2019
<br> _a-r=.-::r=v-»;; OBEC WLÉMOV.-* ] :."r 3-34 F— i—'.'j_l:|ťl:»li 1 ©
<br> Starosta obce Vilémov

Načteno

edesky.cz/d/3124611

Meta

Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vilémov (Chomutov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz