« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Závěrečný účet 2018- údaje o plnění příjmů a výdajů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2018- údaje o plnění příjmů a výdajů
Závěrečný účet obce Leškovice za rok 2018 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdaiů za rok 2018 Plnění k 31.12.2018 RU
<br> Třída 1 — daňové příjmy 1274441,03 Kč 65,76 % Třída 2 — nedaňové příjmy 100081,86 Kč 5,16 % Třída 3 — kapitálové příjmy 401858,77 Kč 20,73 % Třída 4 — přijaté transfery 161423,00 Kč 8,35 % Příjmy celkem: 1937804,66 Kč 100,00 % Třída 5 —- běžně výdaje 991811,33Kč 93,78 % Třída 6 — kapitálové výdaje 65753,00Kč 6,22 % Výdaje celkem: 1057564,33Kč 100,00 %
<br> Třída 8 — financování — 88024033 Kč položka 8115 změna stavu kr.prostř.na účtech
<br> Hospodářská činnost
<br> 1057564,33 Kč 1937804,66 Kč 88024033 Kč
<br> Náklady celkem: Výnosy celkem: Zisk/ztráta:
<br> Přijaté dotace
<br> 4112 — neinvestiční dotace ze SR 6090000 Kč 4122 — neinv.dotace - oprava 7200000 Kč 4116 — dotace hasiči 00,00 Kč 4111 - dotace volby 28523,00 Kč Poskytnuté dotace
<br> 5329 — příspěvek Habry doprava,tisk 25102,00 Kč 5221 — Královská stezka 500000 Kč 5222 - Včelaři,Kapela Leškovanka 00,00 Kč 5339 - Mateřská školka 00,00 Kč
<br> Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2018 31.12.2017 brutto k 31.12.2018
<br> 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 stavby
<br> 022 samostatné movité věci
<br> 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 pozemky
<br> 036 pozemky určené k prodeji
<br> 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 20230000 Kč
<br> 586881018 Kč 682528,00 Kč
<br> 40506229 Kč
<br> 117563040 Kč Kč
<br> Kč
<br> 2000000 Kč
<br> 20230000 Kč 586881018 Kč 68252800 Kč 55329629 Kč 116904931 Kč Kč
<br> Kč
<br> 00,00 Kč
<br> Sestavil/a: XXXXX XXXXXXXXXXX,hosp.obce
<br> Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Leškovice za rok 2018
<br> V Leškovicích dne: 30.6.2019
<br> Schváleno zastupitelstvem obce dne: 24.6.2019
<br> Vyvěšeno: 30.6.2019
<br> Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Pozn.: Fin...

Načteno

edesky.cz/d/3124233

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz