« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Záverečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záverečný účet obce za rok 2018
Obecní úřad Leškovice Leškovice 38,58282 Golčův Jeníkov
<br> tel: 722 695 930,736 258 586 leskovícehb©leskovícehb.cz
<br> | ZAVERECNY UCET OBCE ZA ROK 2018 | [ PŘÍJMY ČÁSTKA | [ VÝDAJE ] ČASTKA ] Daň z příjmů fyz.osob ze závis.činností 26528601,Údržba obecního lesa 20 000,00 Daň z příjmů fyz.osob z XXX.výd.činnosti XXXX.XXX Nákup na údržbu lesa 436,00 Daň z příjmů fyz.osob 2 kap,výn.24598,59l Obec Habry( tisk) 7 084,00 Daň z příjmů práv.osob 22572462 Obec Habry( aut.obslužnost) 18 018,00 Daň z přidané hodnoty 556532041 Nákup DHM — stany 64 473,00 Poplatek ze psů 840,00 Kronika obce ( p.Hrochová - výplata) 9 600,00 Daň z nemovitostí 14039306 Výdaje — akce pro děti atd.9 416,00 Neinv.dotace( volby) 285_2300,Věcné dary —jubílea 1 913,00 Neinv.dotace 6090000 Elektr.energie - veřejné osvětlení 22 930,00 Příjmy z pronájmu nem.„ř.<.> 660000 Sběr a svoz nebezp.odpadu 18 095,00 Neinvestiční dotace kraj _? 7200000 Sběr a svoz komunálního odpadu 61 637,68 Příjmy z pronájmu pozemků _ 755700 Sběr a svoz ostat.odpadu 27 914,32 Přijmy — věcné břemeno,„200000 Údržba obce — prohrnování 1 210,00 Příjmy za komunál.odpad „ 72870000 Benzín na sekání 6 192,00 Příjmy z dividend 5307400 Požární ochrana — DHDM 12 467,00 Využ.a znešk.komun.odpadu ( nekap.příspěvky) 1643400 Starosta,místostarosta,zastupitelé výplaty 177 600,00 Přijaté neinv.Dary 500000 Oprava,údržba — traktor 13 450,00 Pří'my z úroků,_?.131,86 Povinné zdrav.pojištění- zast.obce 15 987,00 Příjmy z prodeje akcií.JŠ5567317Í Výdaje — volby prezidenta republiky 14 418,00 Příjmy z prodeje dřeva fw <.>,0898500 Hospodářka obce - výplata 33 605,00 Daň z příjmů právn.Osob _ „1900000 Dary obyvatelstvu( vítání občánků) 5 000,00 Pojistné náhrady _ý.Refundace mzdy 1 945,00 Odvod výtěž.Z provozování loterií 647209 Odstupné 12 400,00 Příjmy z prodeje pozemku 13618500 Volby - zastupitelstvo obce 14 105,00 Správní poplatky 660,00 Požární ochrana — oděv 10 917,00 Poplatky za vedení účtu - ČNB 124,80
<br> Královská stezka 5 000,00
<br> celkem...

Načteno

edesky.cz/d/3124232

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz