« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Veřejná vyhláška odboru životního prostředí Moravská Třebová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška odboru životního prostředí Moravská Třebová
1
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
odbor životního prostředí
nám.T.G.Masaryka č.o.29
571 01 Moravská Třebová
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše značka: S MUMT 13730/2017/OZP6
<br> Označení písemnosti 19917/2019
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> Fax: 461 353 074
<br> E-mail: jnechuta@mtrebova.cz
<br>
<br> Datum: 26.06.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) vlastníkům
<br> lesa v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Moravská
<br> Třebová <.>
<br>
<br> Městský úřad Moravská Třebová,odbor životního prostředí,jako orgán vykonávající státní
<br> správu lesů příslušný podle § 61 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,§ 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen
<br> „správní řád“),a podle § 48 odst.2 písmeno d) zákon č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně
<br> a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"),a podle §
<br> 17 odst.1 vyhlášky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "vyhláška") <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
vlastníkům lesů (obec,právnická nebo fyzická osoba) s výměrou lesního majetku do 50 ha <,>
<br> nacházejících se v katastrálních územích Bělá u Jevíčka,Malonín,Smolná u Jevíčka <,>
<br> Bezděčí u Trnávky,Unerázka,Biskupice u Jevíčka,Zálesí u Jevíčka,Borušov,Prklišov <,>
<br> Svojanov u Borušova,Březina u Moravské Třebové,Šnekov,Březinky,Dětřichov
<br> u Moravské Třebové,Dlouhá Loučka,Gruna,Žipotín,Hartinkov,Chornice,Janůvky <,>
<br> Jaroměřice,Jevíčko-předměstí,Zadní Arnoštov,Koruna,Křenov,Kunčina,Nová Ves
<br> u Moravské Třebové,Linhartice,Malíkov,Městečko Trnávka,Bohdalov u Městečka
<br> Trnávky,Lázy,Pacov u Moravské Třebové,Stará Trnávka,Mezihoří u Městečka
<br> Trnávky,Stará Roveň,Pěčíkov,Petrůvka u Městečka Trnávky,Přední Arnoštov <,...

Načteno

edesky.cz/d/3124231

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz