« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - rozpočtové opatření č. 15 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření č. 15[3].pdf [0,04 MB]
č.poř <.>
<br> 18/2019
<br> OBEC
<br> BUDÍŠKOVICE IČ 00246387,378 91 Budíškovice,Tel/fax: 384 495 141,ou©obecbudiskovice.cz
<br> V Budíškovicích 28.6.2019
<br> Návrh rozpočtového opatření k rozpočtu roku 2018
<br> Rozpočtové opatření č <.>
<br> 15/2019
<br> NAVÝŠENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELÚ - PŘÍJMY
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 231 0100 00000 0000 0000 0000 231 0100 00000 0000 0000 0000
<br> Třída 2 — Nedaňové příjmy
<br> 231 231 231 231 231 231 231
<br> 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100
<br> 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 1031 2141 3639 6171 6171 6171 6310
<br> Třída 3 — Kapitálové příjmy 231 0100 00000 0000 0000 3639
<br> Celkové navýšení příjmů:
<br> 1341 1361
<br> 2111 2324 2119 2131 2132 2324 2141
<br> 3111
<br> 0000 0000
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 0000
<br> 000 000
<br> 000 000 000 000 000 000 000
<br> 000
<br> 00 l 00
<br> 00 140.00 15.00 2 00 2 00 91.00 14 00
<br> 00 66
<br> 336.789,00 Kč
<br>.575,00
<br> 300,00
<br> 916,00 125,00
<br>.662,00.500,00
<br> 912,00
<br>.867,00
<br> 332,00
<br>.600,00
<br> poplatky ze psů správní poplatky
<br> 71 W O(Oc
<br> za prodané dřevo
<br> přeplatek za elektřinu věcné břemeno
<br> pronájem rybníka
<br> pronájem plynovod,Telefónic přeplatek elektřiny
<br> úroky
<br> NWNWWWN O<O<O(O(o<n<m
<br> Kc prodej pozemků
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> L.<.>.<.>.<.>
<br> Bc.Marie Tománkoyá
<br> zm
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno starostou obce Budíškovice na základě schválených kompetencí k provádění jednotlivých rozpočtových opatření dne 28.6.2019 jako rozpočtové opatření č.15/2018 <.>
<br> OBEC BUDÍŠKOVlCÉ Obecní úřad Budíškovic-g 378 91 Budíškovice 127 3
<br> Bc.XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3123304

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz