« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP č. 141/2019 -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP č. 141/2019
Magal/al másla KarlowVary- Moskevská 21,361 20 K 1 V Karlovy/immo % “ ODBOR DOPRAVY Spiszn.: 11672/OD/19 Lesy České republiky,s.p <.>,Lesní závod Kladská Č.j.: 11672/OD/19-2 Přemyslova 110611 9,Nový Hradec Králové Karlovy Vary,dne 2.7.2019 500 08 Hradec Králové 8
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 3/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.141/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dcprávy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 9 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě Lesy České republiky,s.p <.>,Lesní závod Kladská,na základě podané žádosti dne 1.7.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OR Karlovy Vary ze dne 27.6.2019 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici II/230 v obci Bečov nad Teplou - Nová Ves takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanoveni.Přechodná úprava provozu se stanovuje pro akci: „Pracovní místa pro bezpečné zpracování kůrovcového dříví“.Na dobu; od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.12.2019 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařizení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,||.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.5 79 odst.1,písmzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních ko...

Načteno

edesky.cz/d/3122787

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz