« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Usnesení č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 7
Usnesení č.7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tisová
konaného dne 26.6.2019 v Tisové <.>
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------
Přítomni: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX <,>
XXXXXXX XXXXXXXXX,MUDr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br>
Zastupitelstvo obce Tisová
<br> A/ vzalo na vědomí
1.kontrolu usnesení č.6
2.zprávu finančního výboru
3.zprávu kontrolního výboru
4.informace k akci ZTV Tisová - ČEZ Distribuce
5.informace k žádostem o dotace
6.informace o tříděném odpadu
7.informace o navýšeném odběru elektrické energie v kulturním sále
<br> v Tisové
8.dotaz pana ……………
9.dotaz paní …………………
10.informaci pana ………………… <.>
<br>
B/ schválilo
<br> 1.doplněný program
2.ověřovatele zápisu Marii Čadkovou a Vlastimila Ludvíka,zapisovatele
<br> Marcelu Květovou
3.revokaci bodu B/6 z usnesení č.41 ze dne 12.5.2014 žádost na ČR
<br> – Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod st.p.č.79/1 o výměře
1052 m2 a p.p.č.1307/1 o výměře 2 878 m2 v k.ú.Trnová u Tachova
<br> 4.revokaci bodu B/7 z usnesení č.41 ze dne 12.5.2014 žádost na ČR
– Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod p.p.č 1278/1 o výměře
418 m2,p.p.č.1278/2 o výměře 422 m2 a p.p.č.1278/3 o výměře 397
m2 v k.ú.Kumpolec
<br> 5.vypracování nové projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci
na renovaci rybníka Humný na p.p.č.387 v k.ú.Tisová u Tachova (u
ČOV v Tisové)
<br> 6.revokaci bodu D/1 z usnesení č.40 ze dne 31.10.2017 zjistit možnost
rozparcelování celé plochy na výstavbu RD na p.p.č.1219/15 v k.ú <.>
Trnová u Tachova
<br> 7.závěrečný účet obce Tisová za rok 2018
8.účetní závěrku obce Tisová za rok 2018 bez výhrad
9.účetní závěrku Mateřské školy Tisová za rok 2018
10.rozpočtové opatření č.4
11.určení pravomocí k rozpočtovým opatřením dle přílohy č.4
12.příjem dotace ve výši 300 000 Kč a vypsání výběrového řízení na akci
<br>,<,> Kompletní stavební úpravy fotbalového hřiště v Tisové“
<br> 13.akci,<,> Oprava přístupové k...

Načteno

edesky.cz/d/3120975

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz