« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_pozemní komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-uprava-provozu-na-pozemnich-komunikacich.pdf
Stanovení přechodná úprava provozu na Ill/4436 + dalších 7 sil IlI.lřid + MK na územi ORP - akce "US$ Olomouc - průtah od křižr Pavelkova směr Přáslavice"- 04-12
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak — 280.4,skartačni znak/skon.lhůta —- SIS
<br> Č.j.SMOL/176712/2019/OS/PKNIC V Olomouci 02.07.2019
<br> Spisová značka: S-SMOL/l49440/2019/OS.<.>.<.> _.„„,Uvádějte vždyvkorespondencí _' _.: _,„ g.t'j *,Í lí! Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXXXX XXXXX,dveře č.X.XX j - -\ -3 107" 2019 V _; »_,Telefon: 588488158.€ _ E-maíl: antonín.vlach©olomouc.eu *._? ČLĚÍÝJJÍ/QZO/f “
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací (dále jen „správní orgán“),jako příslušný spráVní orgán podle (5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu a € 172 a 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),na základě návrhu společností PORR a.s <.>,IČO: 43005560,Dubečská 3238136,Praha Ill-Strašnice,100 00 Praha 10,v zastoupení ZLINMARK DZ s.r.o <.>,IČO: 04262701,Hviezdoslavova 1191/55a,Slatina,627 00 Brno 27,podaného dne 03.06.2019,vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br> stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
<br> a to na sil.III/4436,Ill/4438,Ill/4433,III/4432,Ill/4365,III/4366,Ill/44318 a III/44317,místních komunikacích (dále jen MK),veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen VPÚK) v ul.Pavelkova,Olomoucká v k.ú.Holice u Olomouce,Bystrovany,Bukovany u Olomouce,Velká Bystřice a Přáslavice u Olomouce a s...
priloha-8.pdf
A
4
<br> (
2
x
)
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
L
<br> I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> 1
2
<br> t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
<br> 6
2
<br> E
4
<br> 4
2
<br> 3
5
<br> B
2
0
a
<br> (
2
x
)
<br> 5
0
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> 1
2
<br> t
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> C
1
<br> P
4
<br> P
4
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> T
<br> R
<br> A
<br> N
<br> Z
<br> I
<br> T
<br> B
<br> 4
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> t
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 7
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> S
<br> A
<br> M
<br> O
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> K
<br> Y
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
1
<br> P
4
<br> P
4
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
<br> S
<br> 9
<br> b P
<br> Ř
<br> E
<br> R
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> t
<br> T
<br> R
<br> A
<br> N
<br> Z
<br> I
<br> T
<br> 3
<br> 5
<br> H
<br> O
<br> L
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 3
<br> 5
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> L
<br> I
<br> P
<br> N
<br> Í
<br> K
<br>
<br> n
<br> <.>
<br>
<br> B
<br> <.>
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> a
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> O
L
<br>...
priloha-7.pdf
A
4
<br> (
2
x
)
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
L
<br> I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> 1
2
<br> t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
6
2
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> B
2
0
a
<br> (
2
x
)
<br> 5
0
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> 1
2
<br> t
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> C
1
<br> P
4
<br> P
4
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> T
<br> R
<br> A
<br> N
<br> Z
<br> I
<br> T
<br> B
<br> 4
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> t
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 7
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> S
<br> A
<br> M
<br> O
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> K
<br> Y
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
1
<br> P
4
<br> P
4
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
<br> S
<br> 9
<br> b P
<br> Ř
<br> E
<br> R
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> t
<br> T
<br> R
<br> A
<br> N
<br> Z
<br> I
<br> T
<br> 3
<br> 5
<br> H
<br> O
<br> L
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 3
<br> 5
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> L
<br> I
<br> P
<br> N
<br> Í
<br> K
<br>
<br> n
<br> <.>
<br>
<br> B
<br> <.>
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> a
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> O
L
<br> O
M
<br> ...
priloha-6.pdf
P4
<br> P
4
<br> P
2
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> A
4
<br> (
2
x
)
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
L
<br> I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> 1
2
<br>
t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
6
2
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> B
2
0
a
<br> (
2
x
)
<br> 5
0
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> 1
2
<br> t
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<br> <.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> C
1
<br> P
4
<br> P4
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> T
<br> R
<br> A
<br> N
<br> Z
<br> I
<br> T
<br> B
<br> 4
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> t
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 7
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> S
<br> A
<br> M
<br> O
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> K
<br> Y
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
1
<br> P
4
<br> P
4
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> C
<br> 1
<br> P
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
S
<br> 9
b
<br> I
S
<br> 9
b
<br> I
Z
<br> 4
a
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 14
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> 4
4
3
6
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> A
1
0
<br> I
P
<br> 1
9
<br> P
2
<br> 5
x
<br> V
2
a
(0
<br>,1
2
5
)
<br> Z
2
<br> I
S
<br>...
priloha-5.pdf
Č
Á
<br> S
T
<br> A
<br> Č
Á
<br> S
T
<br> B
<br> Č
Á
<br> S
T
<br> C
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> 1
2
<br>
t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
6
2
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<.>
<br> B
<br> <.>
<br> 1
2
<br> t
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 9
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br>
n
<.>
<br> B
<br> <.>
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> I
<br> P
<br> 1
<br> 7
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> S
<br> A
<br> M
<br> O
<br> T
<br> I
<br> Š
<br> K
<br> Y
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> I
<br> S
<br> 9
<br> b
<br> P
<br> Ř
<br> E
<br> R
<br> O
<br> V
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> 1
<br> 2
<br>
<br> t T
<br> R
<br> A
<br> N
<br> Z
<br> I
<br> T
<br> 3
<br> 5
<br> H
<br> O
<br> L
<br> I
<br> C
<br> E
<br> 3
<br> 5
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> L
<br> I
<br> P
<br> N
<br> Í
<br> K
<br>
<br> n
<br> <.>
<br>
<br> B
<br> <.>
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
S
<br> 9
b
<br> O
L
O
<br> M
O
<br> U
C
<br> P
Ř
<br> E
R
<br> O
V
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> Z
O
<br> O
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> 1
2
<br>
t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
6
2
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> I
S
<br> 9
b
<br> O
L
O
<br> M
O
<br> U
C
<br> I
S
<br> 9
b
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<b...
priloha-4.pdf
I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> L
<br> I
<br> P
<br> N
<br> Í
<br> K
<br>
<br> n
<br> <.>
<br>
<br> B
<br> <.>
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> C
1
<br> P
4
<br> P
<br> 4
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
S
<br> 4
c
<br> Z
a
h
<br> r
a
d
<br> n
í
<br> c
e
n
<br> t
r
u
<br> m
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> E
2
<br> b
<br> P
1
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> E
1
<br> 3
<br> 0
6
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> h
<br> I
P
<br> 1
9
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
2
0
b
<br> 5
<br>
0
<br> C
4
a
<br> V2b (0,125)
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> E
2
<br> b
<br> P
1
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> E
1
3
<br> 0
6
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> h
<br> I
P
<br> 1
9
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> P
<br> 4
<br> b
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> I
S
<br> 8
a
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> A
4
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> I
S
<br> 9
b
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> Z
O
<br> O
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> 1
2
<br> t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
6
2
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> O
L
O
<br> M
O
<br> U
C
<br> I
S
<br> 9
b
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> O
L
O
<br> M
O
<br> U
C
<br> I
Z
<br> 4
a
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> 1
2
<br>
t
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 14
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> 4
4
3
6
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> I
P
<br> 1
8
b
<br> (
2
x
)
<br> 1
5
0
<br> m
<br> B
2
0
<br> a
<br> (
2
<br> x
)
<br> 5
0
<br> m
i
n
<.>
<br> 3
<br> m
<br> m
i
n
<.>
<br> 3
<br> m
<br> 50 m
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> A
9
<br> A
9
<br> A
9
<br> A
9
<br> Z
2
<br> (
2
x
)
<br> I
S
<br> 1
0
a
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<b...
priloha-3.pdf
Č
Á
<br> S
T
<br> A
<br> Č
Á
<br> S
T
<br> B
<br> Č
Á
<br> S
T
<br> C
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> IS9b
<br> SKLAD
<br> LIDL
<br> BYSTROVA
NY
<br> SAMOTIŠK
Y
<br> I
S
<br> 9
b
<br> O
L
O
<br> M
O
<br> U
C
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> S
K
<br> L
A
<br> D
<br> L
I
D
<br> L
<br> I
S
<br> 9
<br> b
<br> S
K
<br> L
A
<br> D
<br> L
ID
<br> L
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> O
<br> L
O
<br> M
<br> O
<br> U
C
<br> I
S
<br> 3
<br> c
<br> 2
<br> B
<br> U
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br> I
S
<br> 3
<br> a
<br> 2
<br> I
S
<br> 3
<br> c
<br> 2
<br> B
<br> U
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br> I
S
<br> 3
<br> a
<br> 2
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 2
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 3
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 2
<br> I
S
<br> 3
a
<br> 2
<br> I
S
<br> 3
<br> c
<br> I
S
<br> 3
<br> a
<br> B
<br> Y
<br> S
<br> T
<br> R
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> 2
<br> I
S
<br> 3
c
<br> 2
<br> I
S
<br> 3
a
<br> 7
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> B
<br> U
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br> IS3
c4
<br> IS3
b
<br> 2
<br> 7
<br> BU
KO
<br> VA
NY
<br> IS
3c
<br> 35
<br> 8
<br> O
LO
<br> M
O
<br> U
C
<br> IS
3c
<br> 3
<br> M
R
<br> S
K
<br> LE
S
<br> Y
<br> IS
3d
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 2
<br> 4
<br> B
<br> U
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br> I
S
<br> 3
b
<br> 3
<br> 3
<br> 9
3
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br> O
<br> S
<br> T
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br> 3
<br> 5
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> 2
<br> 4
<br> B
<br> U
<br> K
<br> O
<br> V
<br> A
<br> N
<br> Y
<br> I
S
<br> 3
<br> b
<br> 4
<br> 5
<br> M
<br> R
<br> S
<br> K
<br> L
<br> E
<br> S
<br> Y
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> 3
<br> 5
<br> I
S
<br> 3
<br> b
<br> H
<br> R
<br> A
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br> O
<br> S
<br> T
<br> R
<br> A
<br> V
<br> A
<br...
priloha-2.pdf
I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> I
<br> S
<br> 3
<br> c
<br> C
1
<br> P
4
<br> I
<br> Z
<br> 4
<br> b
<br> O
<br> L
<br> O
<br> M
<br> O
<br> U
<br> C
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
Z
<br> 4
b
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
P
<br> 1
9
<br> I
S
<br> 4
c
<br> Z
a
h
<br> r
a
d
<br> n
í
<br> c
e
n
<br> t
r
u
<br> m
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> E
2
b
<br> P
1
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> E
1
3
<br> 0
6
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> h
<br> I
P
<br> 1
9
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 5
<br> 0
<br> B
2
<br> 0
b
<br> 5
<br>
0
<br> C
4
<br> a
<br> I
S
<br> 6
g
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 7
0
<br> E
2
b
<br> P
1
<br> B
2
<br> 0
a
<br> 5
0
<br> E
1
3
<br> 0
6
<br> -
<br> 1
<br> 8
<br> h
<br> I
P
<br> 1
9
<br> B
<br> 2
<br> 0
<br> a
<br> 3
<br> 0
<br> I
<br> P
<br> 4
<br> b
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> I
S
<br> 8
a
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> E
4
<br> 4
2
<br> 3
5
<br> A
4
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> I
S
<br> 9
b
<br> O
L
O
<br> M
O
<br> U
C
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> Z
O
<br> O
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> 1
2
<br> t
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> E
4
6
2
<br> E
4
4
2
<br> 3
5
<br> I
S
<br> 9
b
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
S
<br> 9
b
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> Z
O
<br> O
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> I
Z
<br> 4
a
<br> O
L
<br> O
M
<br> O
U
<br> C
<br> 1
2
<br> t
<br> H
O
<br> L
I
C
<br> E
<br> T
R
<br> A
N
<br> Z
I
T
<br> I
S
<br> 3
d
<br> 14
<br> B
Y
<br> S
T
<br> R
O
<br> V
A
<br> N
Y
<br> S
A
<br> M
O
<br> T
I
Š
<br> K
Y
<br> 4
4
3
6
<br> B
2
0
a
<br> 3
0
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> (
2
x
)...
priloha-1.pdf
I
S
<br> 7
a
<br> H
L
<br> U
B
<br> O
Č
<br> K
Y
<br> V
<.>
<br> B
<br> Y
S
<br> T
Ř
<br> I
C
<br> E
<br> N
á
<br> k
u
<br> p
n
<br> í
<br> z
ó
<br> n
a
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> E
2
b
<br> P
1
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> E
1
3
<br> 0
6
<br>
-
<br> 1
<br> 8
<br> h
<br> B
<br> 2
<br> C
<br> 4
a
<br> A
9
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
N
<br> E
P
<br> L
A
<br> T
N
<br> I
T
<br> Z
<br> A
<br> K
<br> R
<br> Y
<br> T
<br> O
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> P
<br> 4
<br> V
<br> 5
<br> A
9
<br> I
S
<br> 1
1
a
<br> I
S
<br> 1
1
b
<br> I
S
<br> 1
1
b
<br> C
4
c
<br> S
7
<br> P
<br> 6
<br>
<br> (
<br> 2
<br> x
<br> )
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> I
S
<br> 7
a
<br> H
L
<br> U
B
<br> O
Č
<br> K
Y
<br> V
<.>
<br> B
<br> Y
S
<br> T
Ř
<br> I
C
<br> E
<br> P
<br> 4
<br> B
<br> 2
<br> B
<br> 2
<br> C
<br> 4
a
<br> A
<br> 4
<br> I
<br> S
<br> 9
<br> b
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> A
9
<br> A
9
<br> Z
<br> A
<br> K
<br> R
<br> Y
<br> T
<br> O
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 5
<br> 0
<br>
<br> m
<br> P
<br> 4
<br> V
<br> 5
<br> C
4
c
<br> S
7
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 5
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> 2
<br> 0
<br> 0
<br> <,>
<br> 0
<br> P
<br> 6
<br>
<br> (
<br> 2
<br> x
<br> )
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> A
<br> 1
<br> 5
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> I
S
<br> 6
b
<br> H
R
<br> A
N
<br> I
C
<br> E
<br> O
S
<br> T
R
<br> A
V
<br> A
<br> 4
3
7
<br> L
I
P
<br> N
Í
K
<br> V
E
<br> L
K
<br> Ý
<br> Ú
<br> J
E
<br> Z
D
<br> P
Ř
<br> Á
S
<br> L
A
<br> V
I
C
<br> E
<br> 3
5
<br> E
4
<br> 4
2
<br> E
4
<br> 6
2
<br> E
3
a
<br> 1
4
0
<br> 0
<br> m
<br> I
Z
<br> 1
a
<br> I
S
<br> 6
g
<br> 4
3
7
<br> I
S
<br> 7
a
<br> P
Ř
<br> Á
S
<br> L
A
<br> V
I
C
<br> E
<br> 4
3
7
<br> P
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3120758

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz