« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
<,>.f' / _ <.>,;MWWófa/ň/Vf ?áfč <.>
<br> ; :MÉSISKÝÚŘ'A—B sami,-(jv
<br> (MÍĚW' dolar-mil?
<br> 9-1 -n.?=—- zam jf
<br> 701) Jčrf5f(__ 124919 <.>
<br> tl
<br> „ “".<.>
<br>._:— Lie—.<.> :.-
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD sea—wmv
<br> odbor dopravy
<br> U 1 “(W“ 2019 OD WWW.ao '?
<br> * E13.wmo voszL STAVBYA VOZIDEL OBCE _ DOLNÍ HLUBOKA Pa? 433,3 % pár až:: až; 1073 : cuá/&$ 'a;' ;).—114,3/45: „4 v/g'a/rě/a? _b_,gá_é£ 752: pá; při; „&;-73 f_m/a- XRPK-šá'ýřg y/„j váží—Hey,;
<br> “Šý
<br> && Mezi vadami ŽOSÍŽQ
<br> 14.' D- a FL \nil ROBSTAV \.\ <.>,Čgýgggg—gg
<br> „__ <,>
<br> SCHÉMA TP BG Č.6/2 OSA ZENO VE SMĚRU JÍZDY NA PLZEN.?
<br> \ 50héma crz
<br> """ Plan-.<.> : ||.<.>.<.>,'=cl:||Iu| r: mm <.>
<br> Grauzuásnťr '.<.> -1.u.<.> €) Ununshuulh-iun
<br> DEW—Pri L,a
<br> )"
<br> [lil],B1+zz \
<br>.<.> n- ) „( J_i_x__,<.> „ <,>
<br> w Dn1|1ílHluhuků
<br> Ko čičí vrch A
<br> G 711
<br> | |
<br> jí i <.>
<br> | A >\ _ II; Ši.: Vlídná
<br> !: 7: \\
<br> !.597 ' i
<br> \ _;3
<br>,;,<.> V_.<.> a—5 _ „,63 _„ _ 39!,; <,>
<br> POZOR
<br> A
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKÚLGV
<br> O(ÍÚGF dopravy
<br> u 1 -n?- 2039 jf
<br> OD tWMV/Z fzo /?
<br> Mx" I'- _,<.>.<.>.\““
<br> „za _
<br> ' IP22 + Text: Silnice "7203 Bečov - Krásné \: termínech: s.a 7\_.7.2019 13.a_;'14.7.2019- 20.521.7.2019 f 3.a 4.8.2013 " UZAVŘENA
<br> fa: BEČOV if É NAD TEPLOU i Havoc;
<br> \
<br> o :
<br> wkřgmálq's.' <.>
<br> ' 'M__ ;.<.> _/ : iii : \ » L \ „fi %.-,<.> J <.>,-',! L' D 2DO,__ _"-400 600 =- '————_l'-——"'———m \\w—
<br> _ \.<.> lg Smhaqgmr.<.>.mn.<.> wrohiasuumup
<br> <,>
<br> „z
<br> '!
<br> “Ct: „
<br> I | LG;-F? \.„
<br> \ » <.>
<br> “WP
<br> _ !
<br> Šíbeuičiú'
<br> vrch
<br> \ 49:8 !
<br> “!$
<br> \ \ <.>,<.> ©“ "Výr \
<br> (J:nz-munl ili.in !'.|
<br> ÍFŘ í T5 ti'LÍnl'Tf " *.)"J
<br> G.<.> J.: KRPK 35; 341_1434._ ein.£;ch vbi
<br> ':„irlnmnlťr-
<br> Loketský vrch 554 --.&*r-_ <.>,'a\rf.f" "' ----- “"I-“___—
<br> IP22 + Text;
<br> Silnice IIIEOB Bečov - -.Krásno \! termínech: ' S.a 7; 7.2019
<br> 13.a '14.7.2015
<br>...
Veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/74572/2019/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3098/2019
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 1.7.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“) na základě podané žádosti,po předchozím vyjádření Policie České republiky
<br> Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje dopravní inspektorát Sokolov a v souladu
<br> s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti společností
<br> ROBSTAV k.s <.>,IČO: 27430774,Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 12-Modřany ze dne 19.6.2019 a po
<br> předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI
<br> Sokolov,čj.KRPK-39475-7/ČJ-2019-190906 ze dne 21.6.2019 na sil.č.II/208 v úseku km 7,367 –
<br> 10,643 Krásno – Bečov – úplná uzavírka vozovky od silnice I/20 za obcí Bečov nad Teplou <.>
<br>
<br> Důvod: opakované uzavírky silnice z důvodu opravy povrchu vozovky <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace Policií
České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,pod číslem jednacím
<br> KRPK-XXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.6.2019,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
<br> povahy ...

Načteno

edesky.cz/d/3120154

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz