« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Kraš - Silniční závod cyklistů 3. a 5. července 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Kraš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Cyklozávody_0702
Obec Velká Kraš
<br> Velká Kraš 132,790 58 Velká Kraš,IČ: 00635855
<br>
<br>
<br> Vážení spoluobčané <,>
<br>
<br> v průběhu dne 03.07.2019 a 05.07.2019 (9:45 – 16:00 hod.) se v naší oblasti uskuteční další
<br> ročník silničního závodu cyklistů,které pořádá Cyklistika Jeseník,z.s <.>,Náměstí Svobody
<br> 1049/8,790 01 Jeseník.Ke snížení možných dopravních kolizí a rizik,nehod či úrazů je
<br> nutno některé pozemní komunikace úplnou jednosměrnou uzavírkou uzavřít a provoz na
<br> pozemních komunikacích vést objízdnou trasou.Takováto objízdná trasa byla stanovena
<br> věcně příslušným silničním správním úřadem v Jeseníku i přes naši obec po našich místních
<br> komunikacích do Vidnavy.S pořadatelem bylo dohodnuto,že objízdná trasa bude využívána
<br> na co nejmenší možnou míru a bude zabezpečena a řízena Policii ČR a dostatečným
<br> množstvím pořadatelů <.>
<br> Obracím se na Vás vážení spoluobčané s žádostí o určitou míru tolerance,shovívavosti
<br> a pochopení při tomto cyklistickém závodu,který rovněž prezentuje naší obec široké
<br> veřejnosti <.>
<br> Závěrem Vám chci jménem svým a Obecního úřadu Velká Kraš za vše upřímně poděkovat
<br> a popřát Vám mnoho štěstí a pohody <.>
<br>
<br>
<br> Ve Velké Kraši dne 02.07.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -------------------------------------
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starosta
Cyklozávody_rozhodnutí_0702
MĚSTSKÝ ÚŘAD jESENÍK
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Bc.XXXX XXXXX XXXXXXXX XX:XX:XX
<br> Sígnerz anBc.XXX XXXXX c <.>
<br> O=MšXX Jesenlk (XXXXXXXXX
<br> Č.j.: Mj/33674/2019
<br> Public key: Sp.zn: Mj/22885/2019/09/ODSH/TOM “WWW“ Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402 V jeseníku dne 1.7.2019
<br> Cyklistika jeseník,z.s <.>,Náměstí Svobody,1049/8,790 01 jeseník,IČ: 26561263
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad jeseník,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle 5 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),ve správním řízení posoudil žádost o povolení úplné jednosměrné uzavírky pozemních komunikací (dále jen „uzavírka“) podanou dne 17.4.2019,kterou podala právnická osoba:
<br> Cyklistika jeseník,z.s <.>,Náměstí Svobody,1049/8,790 01 jeseník,IČ: 26561263 (dále jen „žadatel"].Silniční správní úřad na základě posouzení výše uvedené žádosti <,>
<br> po projednání s vlastníkem dotčených pozemních komunikací,které mají být částečně uzavřeny (Olomoucký kraj,v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje,p.o <.>,),rozhodl tak,že v souladu s š 24 zákona a 5 39 odst.4 prováděcí vyhlášky <,>
<br> p o v o l u i e úplnou jednosměrnou uzavírku
<br> Místo: silnice.č.11/457,11/456,111/4563,111/4539,111/4576 Doba: 3.7.2019 3 5.7.2019.(9:45 - 16_00 hod) sil.č- 11/457,111/4539,111/4576 7.7.2019 (9:00 — 17:00 hod) sil.č.11/457,11/456,111/4563
<br> Účel: Průjezd účastníků silničního závodu po výše zmíněných komunikacích
<br> Návrh objízdné trasy: ve směru trasy závodu,viz příloha,objízdná trasa dne 9.6.2018 lze po místních komunikacích v obci Velká Kraš do Obce Vidnava
<br> Pro částečnou uzavírku se stanoví tyto podmínky:
<br> 1.Žadatel bude informovat silniční správní úřad (tel.: 584 498 402,584 498 495 nebo e-mail: jiri.toman©mujes.cz] bezprostředně před započetím uzavírky a bezprostředně po konci uzavírky o jejich ukončení <.>
<br> 2.Žadatel zajistí,aby uzavírka by...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Kraš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz