« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - BOLID M s.r.o. - Zvláštní užívání - oprava havarijního stavu věže, Jiřáskovo nám. - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Jiraskovo_namesti.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 02.07.2019
<br> Sp.zn.: UMO2/11407/19/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/11597/19 Vypraveno dne: 02.07.2019
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C2715 Jiráskovo
<br> náměstí,v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby BOLID M s.r.o <.>,IČ 263 47 741,sídlo
<br> Voršilská 2085/3,110 00 Praha zastoupené na základě plné moci právnickou osobou
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČ 252 29 761,se sídlem Plzeňská 666,330 21 Líně a
<br> dále zastoupené fyzickou osobou Václavem Baslem,datum narození 16.09.1982,bytem
<br> Sedlec 101,332 02 Starý Plzenec,ze dne 27.06.2019,vydává z důvodu provádění stavebních
<br> prací - zřízení bezpečnostního záboru – oprava havarijního stavu věže na místní komunikaci <,>
<br> toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místní komunikaci III.třídy C2715
<br> Jiráskovo náměstí,v Plzni,od 08.07.2019 do 14.07.2019 <.>
<br>
<br> - vyblokování parkovacích stání,v úseku před kostelem XXXXX XXXXX Růžencové a
Dominikánským klášterem (po obou stranách komunikace)
<br>
<br> v termínu od 08.07.2019 do 14.07.2019
<br>
<br>
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto ...

Načteno

edesky.cz/d/3118839

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz