« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Vyhláška č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č. 1/2019 (zrušovací vyhláška)
Obec Chotíkov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYHLÁŠKA č.1/2019
<br>
<br>
<br>
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2019 <,>
<br> kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2009
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Chotíkov se na svém zasedání dne 26.6.2019,usnesením č.6 usneslo vydat na
<br> základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění <,>
<br> tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
<br>
<br> Článek 1
<br> PŘEDMĚT
<br>
<br> Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA „POŽÁRNÍ
<br> ŘÁD Obce CHOTÍKOV“ ze dne 24.7.2009 <.>
<br>
<br>
<br> Článek 2
<br> ÚČINNOST
<br>
<br> Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.(patnáctým) dnem po dni jejího vyhlášení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Doc.MUDr <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX Dvořáková,Ph.D <.>
Místostarostka
<br> PODEPSÁNO
<br>
<br>
XXXXXX XXXXX
Místostarosta
<br> PODEPSÁNO
<br>
<br>
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXXXXX
Starostka
<br> PODEPSÁNO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce dne 1.7.2019
Elektronicky zveřejněno na elektronické úřední desce dne 1.7.2019
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3118272

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz