« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis a zasedání č.8 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis č.8[1].pdf [0,16 MB]
Zápis a usnesení č.8
<br> z 8.zasedání zastupitelstva obce Lodín,konaného dne 26.6.2019 od 18:00 hod.v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lodíně <.>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce,p.Ba|car omluven
<br> Program:
<br> !“
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele <.>
<br> Schválení programu <.>
<br> Kontrola usneseni ze 7.zasedání ZO
<br> Projednání poskytnutí účelové dotace MŠ Petrovice
<br> Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IZ-12-2000305/VB/1 Schválení závěrečného účtu obce Lodín za rok 2018,účetní závěrky,inventarizace obce Schválení hospodaření příspěvkové organizace,účetní závěrky za rok 2018 Schválení ukončení akciového prémiového dluhopisu
<br> Schválení rozpočtového opatření č.8
<br> 10.Schválení účelové dotace pro SMaSZ Lodín
<br> 11.Diskuse <.>
<br> sopowmsnesutv
<br> 1.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Zasedání zahájil a vedl starosta obce,XXXXX XXXXXX <.>
<br> Návrh zapisovatel: XXXX XXXXXXXX
<br> Návrh ověřovatelů zápisu: XXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXX Návrhová komise: lng.Davíd Antoš
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lodín určuje ověřovateli zápisu Moniku Dvořákovou a XXXXX Labnera.Zapisovatelkou Danu Fučíkovou.Návrhovou komisi ve složení: lng.Davíd Antoš <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.8-1 bylo schváleno <.>
<br> | 2.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil zastupitele s programem schůze.p.Antoš žádá přidat nový bod za č.10,a to: Termín dokončení ČOV Lodín.Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Starosta obce žádá přidat další bod programu : Pověření starosty obce kvýběru možných dodavatelů na dodávku prvků na hřiště v kempu a vJanatově
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Starosta žádá přidat další bod: Schválení koupě vybavení nového hasičského auta dle dodané žádosti.Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 0
<br> Schválení nového programu
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se
<br> | 3.Kontrola usneseníze 7.zase...

Načteno

edesky.cz/d/3116240

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz