« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - DotačníProgram+žádost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost_o_dotaci.pdf 360,56 kB

dotacni_program.pdf 275,67 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 –Křimice <,>
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň
DOTAČNÍ PROGRAM dle § 10c odst.1 novely zákona č.250/2000 Sb <.>
Příspěvek na rok 2016 může obdržet každá právnická i fyzická osoba vykazující
tělovýchovnou a sportovní,kulturní či jinak veřejně prospěšnou činnost,pokud budou splněny
stanovené podmínky <.>
Účel poskytnutí dotace
- zlepšení úrovně činnosti spolků a sdružení
Důvod podpory
– rozvoj činnosti jednotlivých spolků a sdružení
Maximální výše dotace
– kritéria dle počtu členů základny,zejména dětí
Okruh způsobilých žadatelů
– místní sdružení a spolky
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
– 6.4.2016
Podmínky pro poskytnutí dotace
– splnění předem stanovených podmínek
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků – 400 000 Kč
Všechny kompletní žádosti budou projednány finančním výborem a doporučeny či
nedoporučeny ke schválení zastupitelstvu MO Plzeň 5 – Křimice na jeho zasedání dne
6.dubna 2016.Do 29.dubna bude s úspěšnými žadateli sepsána smlouva
o podmínkách a účelu použití dotace ve smyslu příslušného usnesení ZMO <.>
<br> Uzávěrka přijímání žádostí : 31.března 2016
Náležitosti žádosti :
- název subjektu – žadatele a jeho sídlo
- typ organizace (občanské sdružení,příspěvková organizace,aj.)
- IČO/ rod.číslo
- číslo účtu vč.kódu peněžního ústavu
- příjmení,jméno,adresa,tel.č.a funkce statutárních zástupců subjektu ( doložit kopii
stanov a usnesení nebo zápisu z valné hromady při posledních volbách)
- jiné podané,i předpokládané žádosti (částka,účel,poskytovatel)
- výše a účel použití dotace ( co nejpodrobněji,jde-li např.o dopravu mládeže na
soutěž,kdo a kam cestoval,v případě pořádání akce její rozpočet – příjmy a výdaje
položkově)
- čestné prohlášení žadatele o XXX,zda MÁ – NEMÁ dluhy a nedoplatky vůči státu a
městu Plzeň (případně jaké)
- prohlášení,že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a pokud dojde ke
změně,bude tato poskytovateli neprodleně nahlášena <.>
Na poskytnutí dotace není právní nárok <.>
Příspěvek zásadně nebude poskytnut na investice,stravné a občerstvení,mzdy a
odměny a na jiné,žadatelem blíže nespecifikované náklady <.>
Žádost si lze vyzvednout na ÚMO Plzeň 5 – Křimice nebo v elektronické podobě
na adrese: www.umo5.plzen.eu

Načteno

edesky.cz/d/311615

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz