« Najít podobné dokumenty

Obec Liptál - příloha 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liptál.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha 2
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2018 IČO: 67728201 Název: Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Sídlo: Liptál čp.331,756 31 Liptál Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,ucetni.iiptal©cmail.cz,XXXXXXXXX
<br>,1 | z 3 | 4 (šli-o Název položky SU BĚŽNE 050031 MINULE OBDOBÍ Hlavní činnost ] Hospodářská činnost Hlavní činnost | Hospodářská činnost
<br> A NÁKLADY CELKEM Z 011 100,11 - 2 410 714,04 - 1 Náklady : činnosti 2 011 100,11 - 2 410 714,04 ' 1 Spotřeba materiálu (501) — — — - 2 Spotřeba energie (502).- - - 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) - - - - 4 Prodané zboží (504) - - - - 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - - - - 6 Aktivace oběžného majetku (507) - - - - 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) - - - — 8 Opravy a udržování (511) - - — - 9 Cestovné (512) — - - - 10 Náklady na reprezentaci (513) 2 699,00 - 61 134,00 — 11 Aktivace vnitroorganlzačních služeb (516) - - - - 12 Ostatní služby (518) 104 253,31 - 1 17 827,04 - 13 Mzdové náklady (521) 144 000,00 - 144 000,00 - 14 Zákonné sociální pojištění (524) 24 480,00 - 24 480,00 - 15 Jiné sociální pojištění (525) 400,00 - 300,00 - 16 Zákonné sociální náklady (527) - - - - 17 Jiné sociální náklady (528) - - - - 18 Daň silniční (531) - - — - 19 Daň z nemovitostí (532) 552,00 - ' ' 20 Jiné daně a poplatky (538) - - - - 22 Smluvní pokuty a úroky z omdlení (541) - - - — 23 Jiné pokuty a penále (542) - - — - 24 Dary a jiná bezúplatné předání (543) - - 7 659,00
<br> 25 Prodaný materiál (544) - - - - 26 XXXXX a škody (XXX) - - -.XX Tvorba fondů (548) - - - - 28 Odplsy dlouhodobého majetku (551) 1 716 227,80 - 2 036 826,00
<br> 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - - -
<br> 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) - — —
<br> 31 Prodané pozemky (554),<.> » - 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) - - - - 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) — - - - 34 Náklady : vyřazený...

Načteno

edesky.cz/d/3115731

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liptál      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz