« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 84.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 84.pdf
MĚSTO OSTR
<br> STATUTÁRNÍ A oevoo PUSTKOV
<br> VA MĚSTSKÝ EC
<br> OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášení výběrového řízení č.1/2019
<br> Tajemník úřadu městského obvodu Pustkovec vyhlašuje dle ustanovení 5 7 odst.(3) zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (v platném znění),výběrové řízení na obsazení pracovního místa v úřadu městského obvodu Pustkovec:
<br> Druh práce:
<br> Výkon správních a administrativních činností na úseku organizačním a vnitřních věcí (činností: podatelna,spisovna,pokladna,ověřování,volby,obsluha CzechPointu a další)
<br> Pracovní poměr na dobu neurčitou,s nástupem nejpozději dne 1.9.2019; týdenní pracovnídoba: 40 hodin („pracovní úvazek“ 1/1)
<br> Místo výkonu práce:
<br> Statutární město Ostrava —— správní obvod městského obvodu Pustkovec
<br> Předpoklady:
<br> Státní občan České republiky,ev.cizí státní občan,který má v České republice trvalý pobyt,dosažení věku 18 let <,>
<br> způsobilost k právním úkonům <,>
<br> bezúhonnost <,>
<br> \\\\\
<br> ovládáníjednacího jazyka <.>
<br> Jiné požadavky:
<br> Orientace v právních předpisech pro čínnosti místní správy (zákon o obcích,správní řád,apod.) Praxe v oboru potřebná.Dobrá znalost práce na PC a v informačních systémech <.>
<br> Doklady,požadované k přihlášce:
<br> / Životopis súdaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,s event.uvedením kontaktů na poskytnutí referencí <,>
<br> “' výpis z Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad),\/ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání <.>
<br> Min.požadované vzdělání:
<br> Střední,s maturitní zkouškou
<br> Platová třída:
<br> 9.(rozpětí: Od 18.230,-— do 27.420,-- Kč,podle uznané praxe + osobní příplatek po zapracování)
<br> Lhůta pro podání přihlášky:
<br> Do dne 30.července 2019
<br> Místo a způsob podání přihlášky:
<br> Spolu s uvedenými přílohami,v uzavřené obálce,označené „Výběrové řízení c.1/2019 — neotevírat" na podatelnu úřad...

Načteno

edesky.cz/d/3115520

Meta

Nabídka zaměstnání   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz