« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Záměr obce pronajmout nebytové prostory Zahradníkova 2, prodat pozemek Jehnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
č.j.MMB/0267940/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem prostory sloužící podnikání:
Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení
<br> Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace se sídlem Zahradníkova
<br> 494/2,Veveří,602 00 Brno:
<br> v objektu budovy č.pop.321,občanská vybavenost,která je součástí pozemku parcelní
<br> č.1043 v k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,ve 4.nadzemním podlaží,za účelem
<br> provozování zdravotnického zařízení – chirurgické ambulance <.>
<br>
<br> Charakteristika prostor:
<br> hlavní plocha: místnost E28 o výměře 18,94 m
2
<br>
<br>
Doba pronájmu: nájemní smlouva (změna nájemní smlouvy č.7117033917) –
<br> uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců <,>
<br> a to i bez udání důvodu <.>
<br>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy za XXX XXX energií
<br> a ostatních služeb <.>
<br>
(K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na Magistrátě města Brna,Odbor zdraví,Dominikánské náměstí
<br> č.3,601 67 XXXX do XX dnů ode dne data zveřejnění tohoto záměru.)
<br>
<br>
<br>
<br> 2.prodej pozemku p.č.520/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 a části pozemku
p.č.520/8 – ostatní plocha,označené ve Vyčíslení výměr,zak.č.: 257/2017,zpracované
<br> MapKart s.r.o.jako díl B o výměře 45 m2,to vše k.ú.Jehnice
<br> V průběhu zpracovávání navrhované dispozice byla provedena revize v katastrálním území
<br> Jehnice,díl B je nyní částí pozemku p.č.520/8 k.ú.Jehnice,Vyčíslení výměr vychází ze
<br...
Záměr obce pronajmout nebytové prostory Zahradníkova 2, prodat pozemek Jehnice (0581-19, 1. 7. 2019)
č.j.MMB/0267940/2019/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem prostory sloužící podnikání:
Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení
<br> Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace se sídlem Zahradníkova
<br> 494/2,Veveří,602 00 Brno:
<br> v objektu budovy č.pop.321,občanská vybavenost,která je součástí pozemku parcelní
<br> č.1043 v k.ú.Veveří,obec Brno,okres Brno – město,ve 4.nadzemním podlaží,za účelem
<br> provozování zdravotnického zařízení – chirurgické ambulance <.>
<br>
<br> Charakteristika prostor:
<br> hlavní plocha: místnost E28 o výměře 18,94 m
2
<br>
<br>
Doba pronájmu: nájemní smlouva (změna nájemní smlouvy č.7117033917) –
<br> uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců <,>
<br> a to i bez udání důvodu <.>
<br>
<br> Cena nájemného: ve výši od 2.500,- Kč/m
2
za hlavní plochy za XXX XXX energií
<br> a ostatních služeb <.>
<br>
(K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na Magistrátě města Brna,Odbor zdraví,Dominikánské náměstí
<br> č.3,601 67 XXXX do XX dnů ode dne data zveřejnění tohoto záměru.)
<br>
<br>
<br>
<br> 2.prodej pozemku p.č.520/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 a části pozemku
p.č.520/8 – ostatní plocha,označené ve Vyčíslení výměr,zak.č.: 257/2017,zpracované
<br> MapKart s.r.o.jako díl B o výměře 45 m2,to vše k.ú.Jehnice
<br> V průběhu zpracovávání navrhované dispozice byla provedena revize v katastrálním území
<br> Jehnice,díl B je nyní částí pozemku p.č.520/8 k.ú.Jehnice,Vyčíslení výměr vychází ze
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3115517

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz