« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Výstraha ČHMÚ - Doba zvýšeného nebezpečí požáru pro HMP. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výstraha ČHMÚ 2019-244 - úřední deska 30.6.2019.pdf [0,16 MB]
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30.6.2019
<br> V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č.6/2019 Sb.Hl.m.Prahy ze dne 26.4.2019,kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě Výstrahy Českého
hydrometeorologického ústavu č.244 „Nebezpečí požáru“ ze dne 29.6.2019 nastává pro území hlavního města
Prahy
<br> d o b a z v ý š e n é h o n e b e z p e č í v z n i k u p o ž á r u
<br> ode dne 30.6.2019 od 10:00 hodin do odvolání <.>
<br>
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisec
h/narizeni_c_6_2019_sb_hl_m_prahy.html
<br>
<br> NAŘÍZENÍ <,>
<br>
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
<br>
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br>
Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 26.4.2019 vydat podle § 44 odst.2 zákona č <.>
131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,a § 27 odst.2 písm.b)
bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění zákona č.320/2002 Sb <.>,toto
nařízení:
<br>
§ 1 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí doba,kdy se klimatické podmínky
vyznačují vysokou teplotou ovzduší,dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související
nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého
hydrometeorologického ústavu na „nebezpečí požáru“ nebo „vysoké nebezpečí požáru“ <,>
zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby <.>
<br>
§ 2 Místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje: a) lesní porost a jeho okolí do
vzdálenosti 50 m od jeho okraje,b) lesopark,park,zahrada a další porosty umožňující vznik a
šíření požáru,c) sklady sena,slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,d)
plocha zemědělských kultur,které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a
šíření požáru <.>
<br>
§ 3 Zakázané činnosti
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3115483

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz