« Najít podobné dokumenty

Město Sokolov - Kynšperk, ul. Sokolovská - hydroizolace stavby č. p. 621 - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sokolov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kynšperk, ul. Sokolovská - hydroizolace stavby č. p. 621 - přechodná úprava provozu.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> ČÍSLO SPISU: MUSO/74676/2019/OD/LULA
<br> INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-3100/2019
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> TEL.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: lucie.laurova@mu-sokolov.cz
<br>
<br> DATUM: 1.7.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“) a v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti paní Annou
<br> Gašpaříkovou,nar.02.12.1951,Sokolovská 621/33,357 51 Kynšperk nad Ohří ze dne 20.6.2019 a po
<br> předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI
<br> Sokolov,čj.KRPK-30579/ČJ-2019-190906 ze dne 10.4.2019 v katastru obce Kynšperk nad Ohří,ul <.>
<br> Sokolovská u č.p.621 <.>
<br>
<br> Důvod: hydroizolace stavby č.p.621 <.>
<br>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace Policií
České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,pod čj.KRPK-XXXXX/ČJ-
<br> XXXX-XXXXXX ze dne 10.4.2019,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> - termín od 23.9.2019 nejdéle do 12.10.2019
- za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
- dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným normám ČSN a TP <,>
<br> budou umístěny na dobu nezbytně nutnou a po skončení prací b...
sit. Kynšperk, ul. Sokolovská - hydroizolace stavby č. p. 621 - přechodná úprava provozu.pdf
::děšencsin HHEH'E'JH
<br> „- l.: dravým <,>
<br> !
<br>.=" -„
<br> [
<br> ! hui-vs: :; gg
<br> '!wa 1.1—.'
<br> '“.=======
<br>.))/A m
<br> !
<br> m!! ur dopravy
<br> \ J MÉSTSKÝČŘADSO
<br> U 113-3?- :sz
<br> KOLOVÉ ff ř
<br> ]
<br> (
<br> í“ \\K
<br> 7 7 OS,/4
<br> “Ši
<br> %
<br> f <.>,““T'Š—"mm— Esafsmf HRAD smmmv
<br> \ ()(/bar (fr)/mrvy

Načteno

edesky.cz/d/3114782

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sokolov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz