« Najít podobné dokumenty

Město České Budějovice - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město České Budějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

untitled2019070111353000.pdf (13.41 KB)
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z “důvodu plánovaných prací'na"z'ařizeni'distribuční soustavy - “rekonstrukci,“oprav,údržbových a-revizních praci - bude přerušena dodávka-elektrické energie:
<br> Dne 06.08.2019 od 08:00-hod do 15:30 hod
<br> Obec Část-_ obce České Budějovice České Budějovice 7
<br> Vy'pnutá oblast: Střelecký ostrov 3 <.>
<br> Společnost E.ON“ Distribuce,<.> als.jako provozovatel dí's'tribuční-soLlstavy je“ k provedení tohoto nezbytného'kroku,<.> oprávněna na základě “ustanovení % 2'Sod'st.<.> (3) písmeno c) bod 5 zákona č.<.> 458/20005b.ve Z'něni'pozdější'ch předpisů “(energetický zákon)._ Žádáme odběratele el.energie.o“ D'Ochopenípro-toto “nezbytné Omezení;
<br> Upozornění:
<br> V době přerušeni dodávkyelektřiny je“ nutné.z_dÚvodu.bezpečnosflpova'žouat energetické.zařízení' za zařízení pod napětím <.>
<br> Případné použítivlast-ního-"náhradního zdroje.-v době přerušeni dodávky-„elektřinyjenutné' předem'vždy
<br> projednat se společností EDN Česká republika,s.r.o <,>
<br> Pro případ né “dalšíinformace'vcílejte' E.ON Poruchovoulinku 800 22 55 77 nebo-navštivte ww.w.eon;<':z,kde.v části věnované distribucí nájdete dalšíinformace o'přerušení dodávek elektřiny,<.> nebo použijte přímo adréSu http:“„portall._.eon.cz/cs_/ot'g/- <.>
<br> Děkujeme-Vám za'- pochopení <.>
<br> E.ON Distrib.úce,-a.s <.>

Načteno

edesky.cz/d/3114745

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město České Budějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz