« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Závěrečný účet obce (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE[2].pdf [0,20 MB]
OBEC BUDÍŠKOVICE
<br> Obecní úřad Budíškovice
Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice,tel.384 495 141
<br> ou@obecbudiskovice.cz
<br> IČO 00246387
<br>
<br> __________________________________________________________________________
<br>
<br> OBEC Budíškovice,Obecní úřad Budííškovice,Budíškovice č.127,378 91 Budíškovice
<br> Tel.: +420 384 495 141,E-MAIL: ou@obecbudiskovice.cz,ID DATOVÉ SCHRÁNKY: sf4b76w
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017
(§ 17 Zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
(údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 31.12.2017
<br> % plnění
<br> k upraveném
<br> u rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 8755,00 0 8 755,00 11386,61 130,00 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 650,00 0 650,00 3006,15 462,50 %
<br> Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 0 0 0 0
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 100,00 2 780,31 2 880,31 2880,31 100,00 %
<br> Příjmy celkem 9 505,00 2 780,31 12 285,31 17 273,07 140,60 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 5 954,00 4 167,72 10121,72 8 848,93 87,40 %
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 3 551,00 -163,29 3 387,71 2 602,51 76,80 %
<br> Výdaje celkem 9 505,00 4 004,43 13 509,43 11 451,44 84,77 %
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -1 224,12 5 821,62 476,00 %
<br> Třída 8 – Financování 0 1 224,12 -5 821,63 476,00 %
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0
<br> Splátky úvěrů 0 0
<br> Fond rezerv 0 0
<br> Fond sociální 0 0
<br> Změna stavu krátkodobých
<br> prostředků na BÚ
0 1 224,12 -5 821,63
<br> Financování celkem 0 1 224,12 -5 825,63
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném znění podle rozpočtové
<br> skladby jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě - výkaz FIN 1-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů <.>
<br>
<br>
2) Hospodářská činnost obce
Obec nevede hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/3114143

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz