« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 22. 5. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 22. 5. 2019
Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce
Masojedy dne 22.5.2019
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta ve 19,40 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,p.Z.Semerád,p.H <.>
Kučerová,p.J.Kovář a sl.XXXX XXXXXXXXX
<br>
Starosta přečetl následující program:
<br> X.kontrola minulého zápisu
2.veřejnoprávní smlouva o zajištění školní docházky v jiné obci
3.nákup pozemků 869/13 (2498 m2),869/18 (713 m2),869/34
<br> (553 m2),869/39 (175 m2)
4.rozpočtové opatření č.1
<br>
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.J.Kovář a sl.XXXX XXXXXXXXX
<br>
X.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 17.4.2019 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Veřejnoprávní smlouva o zajištění školní docházky v jiné obci
<br> USNESENÍ č.2/2019
Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Veřejnoprávní smlouvy
s městem Český Brod o zajištění povinné školní docházky <.>
<br>
<br> Pro 7 Proti 0
<br>
<br> 3.Nákup pozemků 869/13 (2498 m2),869/18 (713 m2),869/34 (553
m2),869/39 (175 m2)
<br>
Starosta seznámil zastupitele s výsledky jednání ohledně nákupu
výše uvedených pozemků.Zastupitelé byli seznámeni s návrhem
kupní smlouvy <.>
<br> USNESENÍ č.3/2019
Zastupitelé souhlasí s koupí pozemků 869/13 (2498 m2),869/18 (713
m2),869/34 (553 m2) a 869/39 (175 m2) <.>
Zastupitelé souhlasí s návrhem kupní smlouvy a pověřují starostu
k podpisu smlouvy <.>
<br> Pro 7 Proti 0
<br>
<br> 4.Rozpočtové opatření č.1
<br> p.Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č.1
O.Z.schválilo Rozpočtové opatření č.1 bez připomínek
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 20,40 a
poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br>
Zapsala 22.5.2019 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zá...

Načteno

edesky.cz/d/3113635

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz