« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Nařízení města Český Brod – zpracování lesních hospodářských osnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení města Český Brod – zpracování lesních hospodářských osnov
v '
<br> NARIZENÍ
<br> V V
<br> MESTA CESKÝ BROD č.5/2019 ze dne 26.června 2019
<br> Zpracování lesních hospodářských osnov Článek 1
<br> Rada města Český Brod vydává podle ustanovení 5 102,odst.2,písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění předpisů pozdějších (dále XXX XXXXX o obcích),V souladu s š XX,odst.1 a 2 zákona o obcích a podle 5 47,odst.1,písm.a) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění předpisů pozdějších,v souladu 5 © 48 odst.2 písm.d) zákona č.28911995 Sb <.>,lesní zákon,5 25 odst.1 a 2 zákona č.289/1995 Sb <.>,lesni zákon a 5 13 odst.1 a 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství České republiky č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování,toto nařízení <,>
<br> vyhlašuje záměr zpracování lesních hospodářských osnov <.>
<br> Článek 2
<br> 1) Pro všechny lesy,vymezené v článku 3 tohoto nařízení,o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob,pokud pro ně není vypracovaný lesní hospodářský plán,se v souladu s ustanovením & 25 odst.1 zákona č.289/ 1995 Sb <.>,lesní zákon,zpracovávají lesní hospodářské osnovy.Náklady na jejich zpracování hradí stát <.>
<br> 2) Na území zařizovacího obvodu Kostelec n.Č.1 <.>,končí platnost lesních hospodářských osnov k 31.12.2020.Nové lesní hospodářské osnovy budou zpracovávány pro katastrální území uvedená v článku 4 tohoto nařízení.Pro vlastníky lesů,t.j.fyzické i právnické osoby,zadává Město Český Brod zpracování lesních hospodářských osnov s platností na dobu od 1.1.2021 do 31.12.2030,t.j.na období 10 let <.>
<br> Článek 3
<br> 1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha mají právo uplatnit písemně své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov,včetně záměru hospodářských opatření a to buď osobně,nebo prostřednictvím svého odborného lesního hospodáře <.>
<br> 2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby,jej ichž práva,p...

Načteno

edesky.cz/d/3113634

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz