« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 83.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 83.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: M
<br> vyvěšena dne: M
<br>,<,> „ sňata dne: Statutem: mesto Ostrava
<br> městský obvod Michálkovice za SpráWs“
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Rozpočtové opatření ze dne 25.6.2019
<br> Rada městského obvodu Michálkovice schválila na svém zasedání dne 25.6.2619 usnesením č.OZGBIRMOb-MichiM1822i20 rozpočtové opatření,kterým se
<br> zvýší příjmy položka 4116 Úz 13015 o 84.000,- Kč zvýší výdaje
<br> na š 4399 položka 5011 ORJ 161 ÚZ 13015 0 84.000,— Kč
<br> Yveta Bučková účetní
<br> Čs.armády 105,715 00 Ostrava i_č 00845 451 DIČ cz 00845 451 MICHALKGWCE www.michaikovice.cz Císlo účtu 1649303369/0800
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> Rozpočtové opatření ze dne 25.6.2019
<br> Rada městského obvodu Michálkovice souhlasila na svém zasedání dne 25.6.2019 usnesením &.2691RMOb-Michliln1822120 s rozpočtové opatřením rady města,kterým se
<br> zvýší příjmy převody mezi statutárními městy a městskými obvody
<br> & 6330 pol.4137 ÚZ 1355 org.516 o 1 392 tis.Kč zvýší výdaje
<br> běžné výdaje na — rezerva
<br> 1; 6409 pol.5901 o 1 392 tis.Kč
<br> Yveta Bučková účetní
<br> Čs.armády 105,715 00 Ostrava l_č 00845 451 oač cz 00845 451 MECHALKQVICE www.michalkovice.cz Císlo účtu 164930336910800
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> Rozpočtové opatření ze dne 25.6.2019
<br> Rada městského obvodu Michálkovice schvážila na svém zasedání dne 25.6.2019 usnesením č.02661RMOb-MichIM1822l20 rozpočtové opatření,kterým se
<br>.sníží výdaje na 5 6171 položka 5169 0 28.000- Kč.zvýší výdaje na 5 6171 položka 5164 0 28000,— Kč - zvýší příjmy na položka 4116 0213017 o 6.000.- Kč - zvýší výdaje na 5 3745 položka 5134 UZ 13017 0 6.000,- Kč - zvýší příjmy na položka 4116 ÚZ 13101,0 60.000- Kč - zvýší výdaje na % 3745 položka 5011 ORJ 161 0213101 0 46000,— Kč.zvýší výdaje na % 3745 položka 5031 ORJ 161 l.!Z 13101 0 10000,- Kč ' zvýší výdaje na 6 3745 položka 5032 ORJ 161 UZ 13101 0 4.00...

Načteno

edesky.cz/d/3111925


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz