« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce za rok 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br>
sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa): schváleno zastupitelstvem obce Boháňka dne 25.6.2019
<br>
<br>
<br> Obec Boháňka
<br>
<br>
271357 IČO
Adresa
<br> ulice,č.p.Boháňka čp.27
<br> obec Boháňka
<br> PSČ,pošta 50801 Hořice v Podkrkonoší
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 493696526
<br> fax
<br> e-mail ou@bohanka.org
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br>
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
28.06.2019
10:34:54
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (bohanka),verze: 2018.02
<br> Strana
1 z 6
<br>
<br>
<br>
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br>
POL Název položky
Schválený
<br> rozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
<br>
Skutečnost
<br>
<br>
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 600 000,00 762 200,00 762 196,73
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 000,00 18 000,00 17 969,98
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 65 000,00 70 950,00 70 941,10
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 640 000,00 651 200,00 651 100,72
<br> 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 37 240,00 37 240,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 300 000,00 1 604 460,00 1 604 451,16
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 110 000,00 114 090,00 114 090,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 1 710,00 1 710,00
<br> 1361 Správní poplatky 500,00 800,00 800,00
<br> 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her 16 000,00 18 663,00 18 662,41
<br> 1382 Zrušený odvod ...

Načteno

edesky.cz/d/3110980

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz