« Najít podobné dokumenty

Obec Maletín - Výsledky projednání zastupitelstva z 12. řádného zasedání ZO Maletín ze dne 5. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Maletín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky projednání zastupitelstva z 12. řádného zasedání ZO Maletín ze dne 5. 6. 2019
1
<br> Výsledky projednání z 12.řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín konaného dne
5.6.2019 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:15 hodin
<br> Přítomno: 7 členů,2 omluveni
<br> Zastupitelstvo schvaluje:
1.program a doplnění programu <,>
2.zápis a usnesení ze dne 24.4.2019
3.rozpočtové opatření č.3
4.podání žádosti projektu „Posílení společenských funkcí lesa – Maletín“ do výzvy MAS
<br> Mohelnicko,z <.>,výzva „Posílení společenských funkcí lesa“ s vazbou na Program
rozvoje venkova „Neproduktivní investice v lesích“.Projekt se bude realizovat pouze
za předpokladu přiznání dotace,dále pověřují starostu dalšími kroky v realizaci <.>
<br> 5.realizaci projektu „Vybavení místní knihovny Maletín“.Schvalují podání žádosti a
prohlašují,že obec Maletín má vlastnické právo k objektu místní knihovny a zároveň
deklarují závazek ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let
v majetku obce Maletín <.>
<br> 6.podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních
hospodářských plánů a pověřují starostu obce dalším jednáním ve věci <.>
<br> 7.smlouvu o poskytnutí dotace č.2019/01837/OKH /DSM a pověřují starostu podpisem
smlouvy <.>
<br> 8.smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Maletín na poskytnutí
dotace ve výši 35.000 Kč.Dotace bude poskytnuta z dotačního titulu Obnova staveb
drobné architektury místního významu.Dále pověřují starostu obce podpisem smlouvy <.>
<br> 9.přijetí dotace ve výši 25.000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje,Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019,dotační titul Podpora venkovských prodejen <.>
<br> 10.uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019“.Pověřují starostu podpisem smlouvy <.>
<br> 11.Smlouvu o poskytnutí neinvestičního transferu uzavřenou mezi obcí Maletín a
provozovatelem prodejny tj.Jednota spotřební družstvo Zábřeh,Masarykovo náměstí
45/5,789 01 Zábřeh (podporovaná varianta 45).Pověřují starostu podpisem smlouvy <.>
<br> 12...

Načteno

edesky.cz/d/3110885

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Maletín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz