« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - MŠzápisy2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MSzapisy2016.pdf 1 247,72 kB

Elektronické zápisy do mateřských škol v Plzni
<br> Vměsíci březnu proběhnou Zápisy do plzeňských mateřských škol.Vletošním roce bude
možné vyplnit přihlášky pouze elektronickou cestou,stejně jako v roce minulém <.>
<br> Odbor školství,mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně ve spolupráci Se Správou
informačních technologií města Plzně připravil aplikaci elektronické podpory zápisů
do mateřských škol,díky které Si rodiče ušetří cestu do MŠ pro přihlášku <.>
<br> Největším přínosem zavedení této aplikace je vyplnění přihlášky v pohodlí domova,větší
transparentnost přijímacího řízení,předcházení diskriminaci a Snížení administrativní
náročnosti správního řízení,které při přijímání dětí do MŠ probíhá <.>
<br> Na internetové adrese www.mszapìs.plzen.eu (kde naleznete podrobné informace
O tomto projektu včetně kritérií pro přijetí dětí do MŠ) si mohou rodiče přihlášku doma
elektronicky rovnou vyplnit a vytisknout,jít k lékaři pro potvrzení o povinném očkování a pak
ji odnést do vybrané MŠ.Rodiče mají také možnost donést přihlášky i do více MŠ najednou <.>
Abychom zajistili možnost přihlášení do MŠ všem zájemcům,budou pro ty rodiče,kteří
nemají přístup kinternetu nebo ktiSkárně vytvořena kontaktní místa na Odboru školství <,>
mládeže a tělovýchovy a také na příslušných Úřadech městských obvodů (viz níže).Na těchto
místech bude rodičům umožněno elektronickou přihlášku do MŠ vyplnit a vytisknout <,>
je potřeba vzít S Sebou průkazku zdravotní pojišťovny dítěte <.>
<br> Vyplňování přihlášek na výše zmíněném Webu bude probíhat vtermínu
od 14.3.do 29.3.2016,pak bude následovat sběr přihlášek ve dnech 30.3.- 31.3.2016 <.>
Čas Sběru potvrzených přihlášek si stanoví každá MŠ,doporučujeme rodičům sledovat
Webové stránky MŠ a Úřadů městských obvodů nebo se na těchto místech přímo
informovat <.>
<br> Aplikace umožní rodičům Sledovat online informace o průběhu přijímacího řízení <.>
<br> Aktuální počet volných míst v městských mateřských školách bude uveden na výše uvedené
adrese a Webových Stránkách jednotlivých mateřských škol do konce února <.>
<br>
<br> Kontaktní místa:
<br> - Magistrát města Plzně,Odbor školství,mládeže a tělovýchovy,Kopeckého Sady 11 <,>
306 00 Plzeň,č.dveří 329,Bc.XXXXX XXXXXXXXXX,tel: XXX XXX XXX
<br> - Úřad městského obvodu Plzeň 1,Odbor investiční a Stavebně Správní,alej Svobody
60,323 00 Plzeň,č.dveří 303,Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
a lng.XXX XXXXXX,č.dveří XXX,tel.: XXX 036 190
<br> - Úřad městského obvodu Plzeň 2,Odbor ekonomický a poplatkový,Koterovská třída
83,307 53 Plzeň,č.dveří 203,paní XXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> - Úřad městského obvodu Plzeň 3,Odbor majetkový,Sady Pětatřicátníků 1,301 00
Plzeň,č.dveří 105,Bc.XXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> - Úřad městského obvodu Plzeň 4,Odbor Stavebně spr <.>,dopravy a investic,Mohylová
55,312 64 Plzeň 4,paní Jana Gressevá,tel.: 378 036 644 a Be.šárka Hrabákøvá,tel.:
378 036 650
<br> - Úřad městského Obvodu Plzeň 5,Odbor Sociální,Prvomájová 100,330 31
Plzeň - Křimice,paní XXXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> - Úřad městského obvodu Plzeň 6,Odbor daní a poplatků,Klatovská 243,321 00
Plzeň - Litice,paní XXXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Stručný přehled pokynů dle časového harmonogramu přijímacího řízení
do MŠ pro školní rok 2016/2017 při využití aplikace el.podpory zápisů
<br>
<br> 14.3.- 29.3.2016
<br> Vyplňování přihlášek k předškolnímu vzdělávání do MŠ na Webu
WWW.msZapis.plZen.eu
<br>
<br> 30.3.- 31.3.2016
<br> ˇ v'
<br> Sber zadosti v MŠ - ředitelka můžeještě založit novou přihlášku
<br>
<br> 1.4.2016
<br> Zahájení správního řízení - ředitelka již nemůže založit novou přihlášku
<br>
<br> 4.4.- 8.4.2016
<br> Dořešení přihlášek s výhradou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8.4.2016 Rozeslání výzvy zák.zástupcům - možnost vyjádřit Se k podkladům
pro vydání rozhodnutí
13.4.2016 Konec možnosti vyjádřit Se k podkladům pro vydání rozhodnutí
1.kolo přijímacího řízení
14.4.2016 Poslat mailovou výzvu k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí
15.4 <.>
a 13_ 4_ 2015 Vydávání rozhodnutí o přijetí a zpětvzetí žádostí
2.kolo přijímacího řízení
19_ 4_ 2015 Poslat mailovou výzvu k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí
20.4 <.>
a 21.4.2016 Vydávání rozhodnutí o přijetí + zpětvzetí žádostí
3.kolo přijímacího řízení
22.4.2016 Poslat mailovou výzvu k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí

Načteno

edesky.cz/d/311048

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz