« Najít podobné dokumenty

Obec Lužce - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.6.2019
Zápis z veřejného zase-dá ní zastupitelstva“ obce Lužce- konaného dne 26.6.2019
<br> Přítomni : Kučina,Mařánek,Hnátek,Štembera,dále dle prezenční listiny Omluveni : Dudáček Ověřovatelé zápisu : Hnátek,Mařánek
<br> "Program :
<br> 1.Zastupitelstvo projednalo a schválilo Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2018 včetně návrhu závěrečného účtu a to všemi hlasy přítomných zastupitelů.Zpráva o kontrole hospodaření byla tentokrát bez chyby.Vzhledem k této skutečnosti je nutné konstatovat,že vedení účetnictví je na výborné úrovni apoděkovat účetní OÚ za odvedenou práci.Schválený návrh Závěrečného účtu bude zveřejněn již jako Závěrečný účet za rok 2018 <.>
<br> 2.Bylo projednáno a schváleno všemi hlasy přítomných zastupitelů rozpočtové opatření č.2/2019 <.>
<br> 3.Zastupitel-stvo projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2018 a to všemi hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 4.Starosta informoval o rezignaci p.Hůlové na členství v zastupitelstvu obce a o doplnění zastupitelstva o p.Štemberu,který byl ve volbách zvolen jako náhradník.Jmenovaný stvrdil svůj nástup do zastupitelstva podpisem slibu.Zároveň zastupitelstvo zvolilo nového zástupce starosty obce 9.Hnátka <.>
<br> 5.Starosta informoval o závěrečné fázi akce Vodovod a kanalizace Lužce.Jsou poplaceny veškeré faktury.Zdárně splácíme úvěr u České spořitelny.Co se týče smluv obce s odběrateli vody ( bylo to vysvětleno ve slově starosty ),platí,že budeme jednotlivé občany zvát tak,jak nám budou smlouvy z VaKu Beroun docházet.Kdo si může smlouvu přijít podepsat a vyzvednout bude rovněž vyvěšeno na úřední tabuli na budově 013 <.>
<br> 6.AVE Beroun signalizuje úpravy v organizaci svozu odpadů 2 obcí.Po obdržení bližších informací budou občané s tímto seznámeni <.>
<br> 7.Starosta vstoupil do jednání s MÚ Beroun o stavu na rybnících v katastru obce a zároveň zastupitelstvo požaduje možnost revitafrzace- vodního toku Karlický potok.Dalšíjednáníje přesměrováno na Povodí Vltavy <.>
<br> Upozornění : po dobu letních prá...

Načteno

edesky.cz/d/3110352

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz