« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce
Zápis z 5.zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 20.6.2019
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Program:
<br> 1.Úvod
<br> 2.Určení zapisovatele a schválení programu
<br> 3.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 4.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 5.Rozpočtová opatření č.2/2019 a č.3/2019
<br> 6.Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2018
<br> 7.Smlouva o spolupráci na provozování Sběrného dvoru Sobotka 8.Dotace na akci „Osek — výstavba víceúčelového hřiště“
<br> 9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7
<br> Jednání: 1.Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné sprogramem jednání.Program schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů.'
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXX a XXXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů;
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s průběhem usnesení z minulých zasedání.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 5.Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č.2/2019 a č.3/2019.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> 6.Zastupitelstvo obce projednalo Účetní závěrku obce a Závěrečný účet obce,který byl sestaven ke dni 31.12.2018,Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 30.5.2019 a sejmut dne 20.6.2019.Zastupitelstvo obce schvaluje 7 hlasy přítomných zastupitelů Účetní závěrku za rok 2018,Závěrečný účet za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce,ato bez výhrad <.>
<br> 7.Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nové smlouvy o spolupráci na provozování Sběmého dvoru v Sobotce.Smlouva schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> 8.Starosta obce informoval přítomné o průběhu výstavby víceúčelového hřiště a schválení dotace ve výši 685.000,-Kč na tuto akci zastupitelstvem Královehradeckého kraje.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> _9.XXXXX XXXXXXX nabídla zdarma zapůjčení svého pozemku č.XXX/XX v k.ú.Osek ...

Načteno

edesky.cz/d/3110246

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz