« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 80.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 80.pdf
<,> růZNÁR/„EENÉ STATUTARNIHO MĚSTA OSTRAVY () ZÁMĚRU PRODEJE
<br> v karma-(Hnán území.“ Michálkovice,obec Osírmaa
<br> Zastupiteisúw města mzhaďEc) 52219 19.6.2339 usnesením č.G37SIZM18221'7 o záměru města preda? čásť nemovité věci vka.Mžcšzáškwieeg obec Ostrava,ve vlastnictví siatutámíhn měsža Gsm-ava,svěřenou měsšskému obvodu Micháikovice,& to část pezemku p.)).č.92/1,ast.pšacha,manipužační převaha,() výměře 374 m2,která je dle pracovní verze geometrického piána č.2209—126/28519 oddělena & nově označena jako pozemek ppč.92/24,ost.plocha <.>,manipulační píachag
<br> & zároveň si vyhradilo pyáw kdykoůšv tento záměr změň <.>
<br> Úřad městského obvodu Micháíkovice
<br> písemnost ev.č.:—&%
<br> vyvěšena dne: M.<.>.<.>.-
<br> sňata dne:
<br> za správnost:_____ % souběžně zveřejněna na ntemetu
<br> Zveřejňuje: odbor majetkový Zpracovala: Evana Rehová Plačková Tel,599 442 261 „45-— <,>
<br>,: "*“ : l <.>

Načteno

edesky.cz/d/3109294

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz