« Najít podobné dokumenty

Město Ústí nad Orlicí - Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2018 Závěrečný účet města Ústí nad Orlicí za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

225_2019.pdf
Vyvěšeno dne 27.06.2019
<br> Sejmuto dne 31.07.2020
<br>
<br> Městský úřad Ústí nad Orlicí
Finanční odbor
<br>
<br>
<br>
<br> Město Ústí nad Orlicí oznamuje <,>
<br> že v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtu,ve znění pozdějších
<br> předpisů,zveřejňuje
<br> Závěrečný učet města Ústí nad Orlicí za rok 2018
<br> na internetových stránkách města Ústí nad Orlicí
<br> (www.ustinadorlici.cz) v sekci Rozpočet města <.>
<br>
<br> http://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/rozpocet-mesta
<br>
Závěrečný učet města Ústí nad Orlicí včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> je uložen k nahlédnutí v listinné podobě na Finančním odboru Městského úřadu Ústí nad Orlicí <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje
<br> Finanční odbor,MěÚ Ústí nad Orlicí,Sychrova 16 Ústí nad Orlicí
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX – tel.XXX XXX XXX

Načteno

edesky.cz/d/3108514


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz