« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2018 5,8 MB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SVpZn: SZ_076081/2018/KUSK Cj.: 002971/2019/KUSK
<br> Stejnopis č.0!
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VRBČANY IČ: 00235920 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vrbčany za rok 2018 bylo zahájeno dne 25.7.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 6.6.2019 ' 5.11.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období:
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce:
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> - kontroloři:
<br> Zástupci obce:
<br> 1.1.2018 - 31.12.2018
<br> Vrbčany Vrbčany 25 280 02 Kolín 2
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.č 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma ...

Načteno

edesky.cz/d/3107050

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz