« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KUKHK - 15935_UP_2019_Hof (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - KUKHK - 15935_UP_2019_Hof.pdf [0,30 MB]
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> vAŠ DOPlS ZN.: ZE pNE: NASE ZNAČKA (č.j.): KUKHK - 15935/UP/2019/Hof
<br> VYŘIZUJE: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> ODBOR ] ODDĚLENÍ: územního plánování a stavebního řádu územního plánování
<br> LlNKA ] MOBIL: 468
<br> E-IVIAIL: phofmanova©kr-kra|ovehradecky.cz
<br> DATUM: 26.června 2019 Počet listů: 4 Počet příloh: 0 llistů: 0
<br> Počet svazků: 0 Sp.znak,sk.režim: 65 / A10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Oznámení zveřejnění Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Uplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č.1
<br> a č.2
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování,dle 5 7 odst.1,písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“)
<br> oznamuje: I.vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu předložil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dle 5 41 odst.1 stavebního zákona návrh na vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje,jako příslušný správní orgán kraje v souladu s ustanovením g 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona,Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydalo jako opatření obecné povahy dle % 36 odst.4 stavebního
<br> Pivovarské náměstí 1245 [ 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad tel.: 495 817 111 ] fax: 495 817 336 „„ spokojený občan.e-mail: posta©kr—kralovehradeckýcz
<br> www.kr—kralovehradecky.cz
<br> Hllllnílllll lllllíllmlíll II III ||||| Illll
<br> K...

Načteno

edesky.cz/d/3107034

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz