« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 1/2018 -výpis z usnesení z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 1.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1/2018 -výpis z usnesení z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 1.11.2018
Výpis z usnesení č.1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne 1.11.2018,od 19:00 hodin v budově OU Lesná
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce p.Jindřichem Jírou (dále jako „předsedající“).Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění.Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s čj 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lesná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (© 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva Předsedající v souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (© 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném z...

Načteno

edesky.cz/d/3106287

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
16. 07. 2020
16. 07. 2020
16. 07. 2020
16. 07. 2020
16. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz