« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 1/2018 -výpis z usnesení z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 1.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 1/2018 -výpis z usnesení z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 1.11.2018
Výpis z usnesení č.1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne 1.11.2018,od 19:00 hodin v budově OU Lesná
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,Kosová Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním starostou obce p.Jindřichem Jírou (dále jako „předsedající“).Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle 5 53 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění.Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s čj 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.Informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lesná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (© 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Složení slibu členy zastupitelstva Předsedající v souladu s š 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (© 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném z...

Načteno

edesky.cz/d/3106287

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz