« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Vyhláška č. 11/2019 – novela Statutu města Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č.21/2018,o místních poplatcích
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.11/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br>
Statutární město Brno
Právní předpisy 2019
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br> Datum nabytí účinnosti:
Statutární město Brno
<br> Obecně závazná vyhláška č.11/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/07.zasedání konaném dne 18.6. 2019 na základě ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Článek 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.21/2001,25/2001,2/2002,5/2002,7/2002,24/2002,3/2003,10/2003,1/2004,4/2004,14/2004,9/2005,15/2006, 18/2006,1/2007, 7/2007,1/2008,13/2008,2/2009,3/2009,12/2009,4/2010,14/2010,23/2010,7/2011,16/2011,1/2012,10/2012,5/2013,16/2013,2/2014,8/2014,7/2015,1/2016,12/2016,7/2017,17/2017 a 14/2018,se mění a doplňuje takto:
<br>
Článek 2
<br> V části II – Orgány města,zastupitelstva a rady města,orgány městských částí – se:
v článku 3
v odst.2
· v písm.h) na konci nahrazuje čárka středníkem a zařazují slova „to neplatí,rozhoduje-li Rada města Brna ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst.2 písm.c) zákona o obcích,“ <,>
v článku 11
v odst.1
· v písm.m) na konci nahrazuje čárka středníkem a zařazují slova „to neplatí,rozhoduje-li rada městské část...
Vyhláška č. 11_2019 – novela Statutu města Brna
Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č.21/2018,o místních poplatcích
<br>
<br>
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška č.11/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:
<br>
Statutární město Brno
Právní předpisy 2019
<br>
<br>
Magistrát města Brna,Dominikánské náměstí 196/1,601 67 Brno,tel 542 173 590,e-mail: informace@brno.cz
<br> Datum nabytí účinnosti:
Statutární město Brno
<br> Obecně závazná vyhláška č.11/2019 <,>
<br> kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek
<br>
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/07.zasedání konaném dne 18.6. 2019 na základě ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br>
Článek 1
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č.21/2001,25/2001,2/2002,5/2002,7/2002,24/2002,3/2003,10/2003,1/2004,4/2004,14/2004,9/2005,15/2006, 18/2006,1/2007, 7/2007,1/2008,13/2008,2/2009,3/2009,12/2009,4/2010,14/2010,23/2010,7/2011,16/2011,1/2012,10/2012,5/2013,16/2013,2/2014,8/2014,7/2015,1/2016,12/2016,7/2017,17/2017 a 14/2018,se mění a doplňuje takto:
<br>
Článek 2
<br> V části II – Orgány města,zastupitelstva a rady města,orgány městských částí – se:
v článku 3
v odst.2
· v písm.h) na konci nahrazuje čárka středníkem a zařazují slova „to neplatí,rozhoduje-li Rada města Brna ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst.2 písm.c) zákona o obcích,“ <,>
v článku 11
v odst.1
· v písm.m) na konci nahrazuje čárka středníkem a zařazují slova „to neplatí,rozhoduje-li rada městské část...

Načteno

edesky.cz/d/3106181

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz