« Najít podobné dokumenty

Město Plesná - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plesná .


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB
<br> ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> Číslojednací: MUCH 57159/2019 Cheb,dne: 21.06.2019 Spis.značka: KSÚ 3130/2019 Vyřizuje: lng.XXXXXXXX XXXXXXXX Email: marikova©clieb.cz Telefon: XXX XXX XXX VEREJNA VYHLASKA
<br> Opatření obecné povahy k povolení odlovu rnývala severního,psíka mývalovite'ho,norka amerického,nutrie říční a husice nilské na celém území ORP Cheb mimo CHKO XXXXXXXXXX XXX,mimo maloplošná chráněná území (národní přírodní rezervace,národní přírodní památky,přírodní rezervace,přírodní památky) a jejich ochranná pásma a mimo evropsky významné lokality
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení & 75 odst.1 pismeno c) a ustanovení š 77 odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,v souladu S € 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) po projednání se Státní Správou myslivosti (dále jen „SSM“) Cheb jakožto dotčeným orgánem státní správy ve smyslu 5 136 správního řádu,vydává podle 5 173 odst.1 správního řádu
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
<br> (1) Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,orgán ochrany přírody a krajiny,podle ustanovení % 5 odst.6 ZOPK v souladu s ustanovením & 42 odst.1 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) vydává souhlas k celoročnímu odlovu geograficky nepůvodních druhů živočichů,kteří nejsou zvěří,jmenovitě kodlovu: mývala severního (Procyon ÍOIOI"),psíka mývalovitého (Nyetereuíes procyonoides),norka amerického (Neovison vison),nutrie říční (Myocastor coypus) a husice nilské (Alopochen aegypiiaca) v honitbách dle bodu (2) tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> (2) Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,orgán ochrany přírody a krajiny,stanovuje pro vykonávání činností stanovených v bodě (1) výrokové části op...

Načteno

edesky.cz/d/3106042

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plesná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz