« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Záměr ke směně obecních pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr ke směně obecních pozemků
Obec Otěšice
<br> V Otěšicích dne 26.6.219
<br> Obec Otěšice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr směny pozemků
<br> v k.ú.Otěšice ve vlastnictví obec Otěšice:
<br> 1) pozemek parc.č.901/479 (o výměře l998m2) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017,2) pozemek parc.č.901/478 (o výměře 1951m2) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017,3) pozemek parc.č.901/477 (o výměře 1911m2) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147—171/2017,4) pozemek parc.č.901/476 (o výměře 960ml) vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017 <,>
<br> za pozemky různých vlastníků,které se nacházejí v k.ú.Otěšice:
<br> ]) pozemky parc.č.1977/68,parc.č.2255/54 (o celkové výměře 1911 m2) & pozemek parc.č.1977/76,vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č.1977/1 (o výměře 87m2) dle geometrického plánu č.146-171/2017 <,>
<br> 2) pozemky parc.č.1977/67 & parc.č.2255/56 (o celkové výměře 1951m2)
<br> 3) pozemky parc.č.1977/66 & parc.č.2255/60 (o celkové výměře 1911m2)
<br> 4) pozemky parc.č.1977/65 a parc.č.225 5/61 (o celkové výměře 9601112)
<br> Občané (zájemci) se mohou k tomuto záměru vyjádřit & podat své nabídky,po dobu vyvěšení tohoto záměru,tj.po dobu nejméně 15 dnů vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Otěšice <.>
<br> Přílohami tohoto záměru jsou geometrické plány č.146-171/2017 & 147-171/2017.Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Otěšice na jeho 4.zasedání dne 10.6.2019 <,>
<br> usnesením č.4/219 <.>
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX obce Otěšice
<br> OBEC OTĚŠICE
<br> X% Č“- iíÍI/Q 334 01 Přeštice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3105186

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz