« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - MěÚ Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D C H E B
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> Číslo jednací: MUCH 57159/2019 Cheb,dne: 21.06.2019
Spis.značka: KSÚ 3130/2019
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Email: marikova@cheb.cz
Telefon: XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy k povolení odlovu mývala severního,psíka mývalovitého,norka amerického,nutrie
říční a husice nilské na celém území ORP Cheb mimo CHKO XXXXXXXXXX XXX,mimo maloplošná chráněná
území (národní přírodní rezervace,národní přírodní památky,přírodní rezervace,přírodní památky) a
jejich ochranná pásma a mimo evropsky významné lokality
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75
odst.1 písmeno c) a ustanovení § 77 odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění
pozdějších předpisů,v souladu s § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) po projednání se Státní správou myslivosti (dále jen „SSM“) Cheb jakožto dotčeným
orgánem státní správy ve smyslu § 136 správního řádu,vydává podle § 173 odst.1 správního řádu
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:
<br>
(1) Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,orgán ochrany přírody a krajiny,podle
ustanovení § 5 odst.6 ZOPK v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) vydává souhlas k celoročnímu odlovu
geograficky nepůvodních druhů živočichů,kteří nejsou zvěří,jmenovitě k odlovu: mývala severního
(Procyon lotor),psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides),norka amerického (Neovison vison) <,>
nutrie říční (Myocastor coypus) a husice nilské (Alopochen aegyptiaca) v honitbách dle bodu (2) tohoto
opatření obecné povahy <.>
<br> (2) Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,orgán ochrany přírody a krajiny,stanovuje pro
vykonávání činností s...

Načteno

edesky.cz/d/3104935

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz