« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 - Mikroregion

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
KRAšÍs Kč?? útlá—15.657 46
<br> 1,1: :xž
<br> HO KR,odbor financí.-„
<br> u
<br> "?i“
<br> KARLOVA
<br> (1)
<br> Č.j.: 2196/FI/18-5
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Chebsko
<br> IČO: 71196471 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 03.09.2018 (dílčípřezkoumání) - 02.05.2019 (konečnépřezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti dobrovolného svazku obcí v souladu s ustanovením © 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 28.06.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu 5 © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Cheb
<br> Mikroregion Chebsko
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
<br> 350 20 Cheb Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a © 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí
<br> finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2018/555/P dne 29.6.2018 <.>
<br> Zástupci územního celku: - » Mgr.XXXXXXX XXXXXXX - předseda výkonné rady
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - manažerka svazku
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontrolor:
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> v
<br> Cj.: XXXX/Fl/XX—X
<br> Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v š“ 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.Předmět dí...

Načteno

edesky.cz/d/3104933

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz